Засідання робочої групи з оновлення освітньо-професійної програми «Середня освіта (Інформатика) здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014.09 Середня освіта (Інформатика)

27 травня 2022 р. відбулося чергове засідання робочої групи з оновлення освітньо-професійної програми «Середня освіта (Інформатика)» спеціальності 014.09 Середня освіта (Інформатика) здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.

          В онлайн-засіданні взяли участь гарантка освітньої програми, доцентка кафедри математичного аналізу та інформатики Олена Кривцова та члени робочої групи: докторка фізико-математичних наук, доцентка, очільниця фізико-математичного факультету Тетяна Барболіна; кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри математичного аналізу та інформатики Оксана Дмитрієнко; здобувачі освіти Максим Пархоменко та Олександр Кірін, а також стейкголдер – заступниця директора з навчально-виховної роботи Полтавської гімназії № 21 Полтавської міської ради Полтавської області Альона Гевленко.

У вступному слові гарантка освітньої програми Олена Кривцова наголосила, що під час оновлення освітньо-професійної програми врахували інтереси усіх зацікавлених сторін у її реалізації: студентів, викладачів університету та роботодавців.

Під час зустрічі обговорили структуру освітньо-професійної програми, перелік запропонованих освітніх компонент, особливості проведення навчальних та виробничих практик магістрантів та результати моніторингу учасників освітнього процесу і зовнішніх стейкголдерів щодо якості освітніх програм.

Тетяна Барболіна наголосила, що послідовність вивчення навчальних дисциплін відповідає структурно-логічній схемі підготовки магістрів за цією спеціальністю, а перелік та обсяг компонентів освітньої програми сприяють формуванню, зазначених у програмі загальних і фахових компетентностей та програмних результатів навчання.

Оксана Дмитрієнко зазначила, що освітньо-професійна програма містить вибірковий освітній компонент, представлений для можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача, передбачає професійно-практичну, педагогічну та психологічну підготовку здобувачів до професійної діяльності у старшій школі.

Стейкголдер  Альона Гевленко відзначила високу якість навчання студентів за освітньою програмою «Середня освіта (Інформатика)», що виявляється на практиках здобувачів освіти та в їхній професійній діяльності, запропонувала внесення коректив щодо окремих компонентів освітньої програми.

Здобувачі освіти Максим Пархоменко та Олександр Кірін відзначили переваги освітньо-професійної програми «Середня освіта (Інформатика)», висловили задоволеність змістом та очікуваними результатами навчання

Члени робочої групи з оновлення освітньо-професійної програми «Середня освіта (Інформатика)» одноголосно підтримали її оновлену редакцію та ухвалили рішення щодо її розміщення на сайті кафедри математичного аналізу та інформатики для ознайомлення з нею абітурієнтів та усіх зацікавлених осіб.

У заключному слові гарантка освітньо-професійної програми «Середня освіта (Інформатика)» спеціальності 014.09 Середня освіта (Інформатика) Олена Кривцова подякувала магістрантам, роботодавцям, викладачам за участь у засіданні робочої групи.

You may also like...