В університеті відбулося вручення диплома доктора філософії випускнику аспірантури Іллі Волику

7 березня 2023 р. ректорка Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка професорка Марина Гриньова вручила на засіданні Вченої ради Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка диплом доктора філософії випускнику аспірантури Іллі Волику.

Ілля Волик – випускник аспірантури кафедри загальної педагогіки та андрагогіки зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Навчався за освітньо-науковою програмою «Освітні, педагогічні науки», акредитованою Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, сертифікат № 654 від 16 жовтня 2020 р. Під науковим керівництвом професора кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Валентини Цини підготував та у разовій спеціалізованій вченій раді ДФ 44.053.020 Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка успішно захистив дисертацію, присвячену дослідженню проблеми підготовки майбутнього вчителя до формування громадянської відповідальності учнів основної школи в освітньому процесі.

Ілля Волик висловив щиру вдячність керівництву університету, науковому керівнику, викладачам кафедр, які здійснюють підготовку докторів філософії, за високий професіоналізм, людяність та підтримку.

Виховання наукової еліти – надважливе завдання у важкий час, який нині переживає Україна. Науково-педагогічні працівники університету усвідомлюють покладену на них відповідальність і готуються до вступної кампанії 2023 р.

You may also like...