Узгоджено освітньо-професійну програму Середня освіта «Фізика і математика»

Робоча група у складі гаранта О. Саєнка, членів робочої групи Г. Кузьменка, Л. Черкаської, В. Артюшенко, В. Дудка, С. Груби, за участі зовнішніх стейкхолдерів В. Одокієнка і О. Павелка, провела заключне обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Середня освіта (Фізика і математика)» першого (бакалаврського) рівня освіти.

Після тривалого обговорення присутні висловили думку про те, що у розглянутому варіанті освітньої програми враховано усі висловлені учасниками процесу розробки програми рекомендації, зауваження і побажання. Стейкхолдерами надано позитивні відгуки на освітньо-професійну програму «Середня освіта (Фізика і математика)» .

Враховуючи вище зазначене, учасники зустрічі висунули пропозицію рекомендувати освітню програму до затвердження та введення в дію. Ця пропозиція дістала підтримку як від членів робочої групи, так і від зовнішніх стейкхолдерів.

You may also like...