У видавництві Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка вийшло друком 3-тє перероблене і доповнене видання начального посібника «Вступ до публічної політики».

У цьому творчому доробку його автори – викладачі кафедри політекономії, стейкголдери освітньої програми “Економіка”, колеги з Полтавського державного аграрного університету – розкривають зміст важливих тем політичної теорії, політико-економічної практики. Серед них – сучасні політико-економічні ідеології, зв’язок публічної і державної політики, політична система суспільства, політична влада, політичні партії та партійні системи, політичний процес, політична культура, вибори та виборчі системи, політичні конфлікти, політичні лідери та еліта, світова політика, паблік рилейшнз, форми взаємодії влади і бізнесу та інші. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, викладачів і всіх, хто цікавиться проблемами публічного політико-економічного життя суспільства.

You may also like...