Аспіранти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки прозвітували на засіданні кафедри загальної педагогіки та андрагогіки

8 червня 2021 р. відбулося засідання кафедри загальної педагогіки та андрагогіки у режимі відеоконференції Zoom. На порядку денному – звіти аспірантів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Здобувачі презентували свій науковий доробок, поінформували про координацію тем наукових досліджень у Міжвідомчій раді з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології Національної академії педагогічних наук України, висвітлили стан підготовки розділів дисертації, доповіли про публікації у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus, Web of Science, Index Copernicus тощо, фахових журналах, збірниках матеріалів конференцій різного рівня. Суттєвий науковий доробок представили Дмитро Лобода, Людмила Савенко, Катерина Семенова (науковий керівник – професор Лариса Семеновська), Віталія Мирошниченко (науковий керівник – професор Наталія Сулаєва), Алла Кобобел, Наталія Черниш (науковий керівник – професор Олена Ільченко), Олександр Терещук, Віталій Шафрановський (науковий керівник – професор Василь Фазан), Ілля Волик, Марія Полякова-Лагода (науковий керівник – професор Валентина Цина), Тетяна Бондаренко, Артур Гобозашвілі, Олена Павленко, Аліна Рябокінь (науковий керівник – доцент Володимир Мокляк), Олександр Москаленко, Владислав Одокієнко (науковий керівник – доцент Леся Петренко), Максим Прилуцький, Олександр Хижняк (науковий керівник – професор Павло Хоменко), Анастасія Чечотка (науковий керівник – професор Любов Кравченко), Юлія Перебийніс, Роман Ситюк (науковий керівник – професор Надія Шиян), Марія Ткаченко (науковий керівник – доцент Тетяна Благова).

Звіт відбувся у формі наукової дискусії, викладачі кафедри відзначили сумлінну роботу аспірантів як над опануванням освітніх компонентів освітньо-наукової програми, так і над виконанням наукового складника – підготовки дисертації. Гарант освітньо-наукової програми Лариса Семеновська закцентувала увагу аспірантів на необхідності підготовки й упровадження результатів наукових досліджень в освітній процес закладів вищої освіти. Професор Олена Ільченко розповіла про нормативні документи, які регулюють процес підготовки здобувачів наукового ступеня «доктор філософії». Професор Василь Фазан наголосив на чіткому виконанні вимог до дисертацій, затверджених чинними документами.

Рішення проведеного засідання кафедри загальної педагогіки та андрагогіки ПНПУ імені В. Г. Короленка– затвердити звіти аспірантів– схвалено одноголосно.

You may also like...