Робота експертної акредитаційної комісії на факультеті комп’ютерних наук, математики, фізики та економіки

З 11 до 13 квітня 2023 р. у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка розпочне роботу у віддаленому (дистанційному) режимі експертна група Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю «014 Середня освіта» освітньої програми «Середня освіта (Фізика і математика)» (ID у ЄДЕБО 25160) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти з використанням технічних засобів відеозв’язку.

Відповідно до наказу № 619-Е від 27 березня 2023 р. до складу експертної групи ввійшли:

ТКАЧЕНКО Анна Валеріївна, кандидат педагогічних наук (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького) – керівник експертної групи;

ГРУДИНІН Борис Олександрович, доктор педагогічних наук (Національний університет біоресурсів і природокористування України);

БАГЛАЙ Віктор Васильович (Камʼянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, здобувач вищої освіти).

З програмою роботи експертної групи можна ознайомитися за покликанням:

http://pnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/programa-zustrichi-so-fizyka.pdf

Звертаємо увагу, що згідно з програмою роботи експертної групи 12 квітня 2023 р. (12:30-13:15) заплановано відкриту зустріч з експертами, куди запрошуються всі охочі учасники освітнього процесу.

Зустріч відбуватиметься на платформі Zoom. Підключитися до конференції можна за покликанням:

https://us04web.zoom.us/j/79984832459?pwd=wBpPADEjdIEeaNQ4yx6xXPt75QJgbT.1

Ідентифікатор конференції: 799 8483 2459

Код доступу: 6ee7AR

You may also like...