Професор Університету Передових Технологій (University of Advancing Technology, USA) Наталія Х’юсон прочитала студентам університету лекцію «Креатологія і креативність у бізнесі»

28 квітня 2021 р. за ініціативи викладачів кафедри політекономії відбулась зустріч студентів фізико-математичного та інших факультетів з професором Університету Передових Технологій (University of Advancing Technology), що знаходиться у м. Темпе (штат Арізона, США), Наталією Бережною-Х’юсон.

Наталія Бережна-Х’юсон кандидат медичних наук, психолог, психіатр, автор низки публікацій з психології і креатології, зокрема підручників «Психологія креативності», «Психологія конфлікту і насилля», «Розвиток і удосконалення нових видів мислення» та інших в онлайн-форматі прочитала для студентів спеціальностей «Економіка» (Е-31), «Туризм» (Т-46), «Менеджмент» (УІД-1, УП-1, УІД-2, УНЗ-2, УП-2) та «Соціальна робота» (СР/сп/-22) лекцію на тему «Креатологія і креативність у бізнесі».

У лекції основні акценти було зроблено на визначенні сутності креатології; на теоріях, розділах і завданнях креатології; на методах, принципах і техніках креатології та ін. Було розглянуто креативність, її сутність, хибні уявлення про креативність, стимули і антистимули креативності, поняття новизни.

Професор Наталія Х’юсон дала студентам практичні поради щодо розвитку у них творчого потенціалу, озвучила механізми креативності у бізнесі. Чимало поданої для студентів інформації стане для них поштовхом для продукування нових ідей, для пошуку себе у майбутніх бізнесах і подальшої професійної самореалізації.

Після закінченні лекції викладачі кафедри політекономії обговорили з Наталією Х’юсон актуальні питання особистісного розвитку, управління креативністю в рамках організацій, перспективи впровадження курсу креативності у навчальний процес для спеціальності 051 «Економіка».

Координатор зустрічі голова правління ГО «Книжковий клуб «ПОШУК» Владислав Василець окреслив форми і напрями подальшої співпраці Наталії Х’юсон з кафедрою політекономії та університетом загалом у науково-дослідницькій та видавничій сферах.

You may also like...