На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 44.053.03 відбувся публічний захист докторської дисертації Володимира Мокляка

24 грудня 2019 р. у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка провели засідання спеціалізованої вченої ради Д 44.053.03, на якому відбувся публічний захист докторської дисертації Володимира Миколайовича Мокляка «Розвиток автономії в університетах України (ХІХ – початок ХХ століття)» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Науковий консультант – Алла Микитівна Бойко, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України.

Офіційні опоненти: Василь Миколайович Мадзігон, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, радник директора Інституту обдарованої дитини НАПН України; Володимир Григорович Бутенко, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, професор кафедри загальноправових та соціально-гуманітарних дисциплін Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ; Сергій Миколайович Куліш, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри українознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Вітаємо здобувача та наукового консультанта з успішним захистом дисертації, бажаємо їм подальших здобутків у науковій і педагогічній діяльності.

You may also like...