На кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки відбувся звіт аспірантів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

6 червня 2023 р. на засіданні кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В.ІГ. Короленка відбувся звіт аспірантів І, ІІ, ІІІ, IV років навчання спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки денної і заочної форми навчання. Захід відбувся з використанням програми відеозв’язку Zoom.

Проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор Василь Фазан ознайомив присутніх аспірантів, їхніх наукових керівників, науково-педагогічних працівників кафедри загальної педагогіки та андрагогіки з особливостями атестації здобувачів наукового ступеня доктора філософії відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)» від 23 березня 2016 р. № 261 (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 283 від 03.04.2019 та № 502 від 19.05.2023). Присутніх, зокрема, зацікавила норма про обов’язковий захист дисертації аспірантами в межах аспірантури, адже відповідні зміни набувають чинності оновленим вище зазначеним нормативно-правовим документом.

Аспіранти всіх років навчання кафедри спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки проінформували присутніх про теми власних наукових розвідок і їхню координацію, стан готовності розділів дисертації, апробацію результатів наукових пошуків у виданнях, що індексуються в наукометричних базах даних (зокрема, Scopus та Web of Science Core Collection), збірниках матеріалів конференцій, розробку власних посібників.

Приємно було констатувати, що багато аспірантів ІІІ-IV року навчання або вже захистили свої дисертації, або здійснили наукову презентацію результатів власних досліджень, або вже завершують роботу над дисертаціями.

Усі аспіранти успішно прозвітувалися, упродовж засідання виникало чимало запитань, тривали наукові дискусії.

Колектив кафедри загальної педагогіки та андрагогіки щиро бажає успіхів здобувачам наукового ступеня доктор філософії!

You may also like...