На кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки відбувся міжкафедральний науковий семінар «Підготовка майбутніх учителів української мови і літератури до етнокультурної діяльності у закладах загальної середньої освіти»

11 грудня 2023 р. на кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка відбувся міжкафедральний науковий семінар для наукових керівників та аспірантів «Підготовка майбутніх учителів української мови і літератури до етнокультурної діяльності у закладах загальної середньої освіти» із залученням викладачів кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна та кафедри культурології.

Ректорка університету, професорка, членкиня-кореспондентка НАПН України Марина Гриньова акцентувала увагу на освітніх модернізаціях, які змінюють пріоритети педагогічної діяльності загалом, і особливостях формування особистості висококваліфікованого вчителя української мови і літератури, підготовленого здійснювати етнокультурну діяльність у полікультурному соціумі, зокрема.

Проректор з наукової роботи університету професор Василь Фазан зосередив увагу присутніх на наукових узагальненнях практичного досвіду здійснення етнокультурної підготовки та схарактеризував основні передумови формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури.

Професор кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна Андрій Ткаченко наголосив на важливості здійснення етнокультурної підготовки майбутніх здобувачів закладів вищої педагогічної освіти через розвиток креативного мислення та національних почуттів студентів, погоджуючись зі словами Г. Ващенка про те, що «вселюдська культура складається із надбань і досвіду різних народів».

Професорка кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Леся Петренко у своєму виступі актуалізувала ретроспективу розвитку етнокультурної направленості національної системи освіти, що відображена в нормативно-правовій документації та наукових дослідженнях, оновленні змісту навчального матеріалу з урахуванням етнопедагогічних особливостей, формуванні етнокультурної компетентності майбутнього вчителя української мови і літератури та успішного проходження ним власної траєкторії професійного становлення й етнокультурного самовизначення.

Доцентка кафедри культурології Рената Винничук визначила перспективи щодо формування у здобувачів закладів вищої освіти гуманітарних спеціальностей та учнів закладів загальної середньої освіти загальнолюдських цінностей засобами етнопедагогіки як пріоритети сталого розвитку національної системи освіти.

Спікер семінару, завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки професор Володимир Мокляк змістовно охарактеризував процес професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури до етнокультурної діяльності і акцентував увагу на можливостях втілення цих ідей у систему післядипломної освіти, просвітництва та культурно-духовного розвитку.

В обговоренні також узяли участь доктори педагогічних наук, професори Олена Ільченко, Олена Жданова-Неділько, Валентина Цина; кандидати наук, доценти Ірина Бабенко, Алла Барбінова, Оксана Большая, Інна Іщенко, Іван Кравченко, Алла Хоменко, Сергій Школяр, Василь Шпильовий.

Учасники міжкафедрального наукового семінару визначили перспективні напрями подальших наукових розвідок: обґрунтування методолого-теоретичних основ розвитку етнокультурного світогляду майбутніх учителів, підготовка методичних рекомендацій щодо творчої самореалізації учнів в навчально-дослідницькій діяльності, набуття об’єктивних знань і уявлень про українську етнічну культуру, історію рідного краю, духовно-моральні цінності й ментальні особливості української нації.

You may also like...