На кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки відбулася чергова зустріч студентів з керівником практики

5 квітня 2022 р. в режимі відеоконференції Zoom відбулася чергова консультативна зустріч студентів першого курсу факультету технологій та дизайну, гр. ТД-11, з доцентом університету Володимиром Мокляком, на якій обговорили актуальні питання практики.

Здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти проходять дистанційно навчальну пропедевтичну практику в одному з закладів загальної середньої освіти м. Полтава. Метою навчальної пропедевтичної практики є підготовка студентів до професійної діяльності класного керівника закладу загальної середньої освіти.

Очікувані результати навчання – здійснювати комплексний аналіз педагогічних явищ і процесів у системі загальної середньої освіти на засадах єдності теорії й практики; відображати результати спостережень навчально-виховного процесу у вигляді щоденника психолого-педагогічних спостережень; володіти методикою здійснення моніторингу особистості учня й класного колективу; забезпечувати ефективну виховну взаємодію вчителя й учнів, зокрема, під час проведення виховних заходів; володіти професійною мовою фахової галузі знань та особистісною комунікативною культурою.

Протягом zoom-конференції студенти поділилися своїми враженнями після знайомства з класними керівниками й учнями класів, за якими вони розподілені; висловили свої бачення стосовно підготовки й проведення виховних заходів; спланували свою діяльність на час практики.

Керівник практики, доцент Володимир Мокляк наголосив на тому, що студенти педагогічного університету – еліта суспільства, своєю поведінкою примножують позитивні здобутки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, а проходження практики уможливлює формування компетентностей, необхідних для ефективної фахової діяльності майбутнього вчителя-професіонала. Успіхів вам, шановні практиканти! Миру в Україні!

You may also like...