На факультеті комп’ютерних наук, математики, фізики та економіки відбулася презентація методичних рекомендацій щодо виконання та захисту магістерських кваліфікаційних робіт з методики навчання математики

2 жовтня 2023 р. на факультеті комп’ютерних наук, математики, фізики та економіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка відбулася презентація методичних рекомендацій щодо виконання та захисту магістерських кваліфікаційних робіт з методики навчання математики, підготовлених викладачами кафедри загальної фізики і математики.

На зібрання запросили здобувачів, які вступили у цьому році на перший курс денної та заочної форми навчання за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Математика) другого (магістерського) рівня вищої освіти, та їхніх наукових керівників.

Гарантка освітньої програми Оксана Москаленко презентувала на загал чітко структурований та вдало ілюстрований прикладами порадник-путівник, у якому узагальнені рекомендації Університету щодо написання кваліфікаційних робіт було максимально спроєктовано на математично-методичну галузь.   

Зокрема,  у пропонованій для присутніх інформації було розкрито питання сутності кваліфікаційної роботи, мету її виконання та загальну структуру, окреслили обов’язки магістранта-дослідника, виокремили ключові етапи роботи над магістерським дослідженням, ознайомили з вимогами до оформлення кваліфікаційних робіт та базовими складниками підготовки до захисту та самого захисту на засіданні атестаційної комісії.

Значна увага учасників зібрання була зосереджена на особливостях змістового наповнення розділів магістерської роботи з методики навчання математики та організації й проведенні педагогічного експерименту, обробці його результатів. Усі озвучені теоретичні положення щодо виконання магістерського дослідження супроводжувалися конкретними прикладами і порадами. Окремо наголошувалося на дотриманні виконавцями магістерських робіт вимог академічної доброчесності, недопущенні плагіату та проходженні обов’язкових процедур перевірки рівня унікальності кваліфікаційної роботи.

На думку учасників зустрічі, студентоцентрована спрямованість представлених методичних рекомендацій визначає практичну значимість методичного доробку викладацького колективу.

You may also like...