Акредитовано освітньо-професійну програму «Середня освіта (Математика)» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 26 грудня 2023 р. акредитовано освітньо-професійну програму «Середня освіта (Математика)» за спеціальністю 014 Середня освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, за якою здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на кафедрі загальної фізики і математики в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка (завідувач кафедри – доцент Олег Саєнко, гарантка – доцентка Оксана Москаленко). Видано сертифікат про акредитацію цієї освітньо-професійної програми строком дії до 1 липня 2029 р.

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації освітньо-професійної програми «Середня освіта (Математика)» підтверджує високий рівень якості як самої програми, так і її впровадження у навчальний процес у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка.

Експертна група працювала у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка з 6 по 8 листопада 2023 р. у віддаленому (дистанційному) режимі з використанням технічних засобів відеозв’язку. До складу експертної групи ввійшли:

Сердюк Зоя Олексіївна, кандидат педагогічних наук (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького) – керівник експертної групи;

Філон Лідія Григорівна, кандидат педагогічних наук (Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка);

Мацюк Дар’я Андріївна (Волинський національний університет імені Лесі Українки, здобувач вищої освіти).

Експертна група відзначила, що в реалізації ОПП задіяні висококваліфіковані фахівці, які мотивовані щодо розвитку освітньої програми і застосовують в своїй професійній діяльності  сучасні методики, підкреслила злагоджену взаємодію й високий професіоналізм у діяльності всіх структурних підрозділів закладу вищої освіти, очолюваного ректоркою професоркою Мариною Гриньовою.

Професорсько-викладацький склад кафедри загальної фізики і математики, зокрема робоча група з розробки та оновлення освітньої програми, висловлює слова щирої вдячності членам експертної групи, галузевої експертної ради, колективу ПНПУ імені В. Г. Короленка, академічній спільноті, стейкголдерам, випускникам освітньої програми, які активно долучилися до акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Математика)» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Запрошуємо майбутніх абітурієнтів здобути якісну освіту в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка за акредитованою освітньою програмою «Середня освіта (Математика)» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

You may also like...