Акредитовано освітньо-професійну програму «Середня освіта (Фізика)» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 26 грудня 2023 р. акредитовано освітньо-професійну програму «Середня освіта (Фізика)» за спеціальністю 014 Середня освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, за якою здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на кафедрі загальної фізики і математики в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка (завідувач кафедри – доцент Олег Саєнко, гарант – доцент Григорій Кузьменко). Сертифікат про акредитацію цієї освітньо-професійної програми строком дії до 1 липня 2029 р.

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації освітньо-професійної програми «Середня освіта (Фізика)» підтверджує високий рівень якості як самої програми, так і її впровадження у навчальний процес у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка.

Експертна група працювала у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка з 31 жовтня до 2 листопада 2023 р. у віддаленому (дистанційному) режимі з використанням технічних засобів відеозв’язку. До складу експертної групи ввійшли:

Ткаченко Анна Валеріївна, кандидат педагогічних наук (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького) – керівник експертної групи;

Грудинін Борис Олександрович, доктор педагогічних наук (Національний університет біоресурсів і природокористування України);

Баглай Віктор Васильович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, здобувач вищої освіти).

Професорсько-викладацький склад кафедри загальної фізики і математики, зокрема робоча група з розробки та оновлення освітньої програми, висловлює слова щирої подяки усім, хто активно долучався до проведення акредитаційних заходів: адміністрації нашого університету за всебічну підтримку, всім службам та підрозділам – за сприяння, викладачам – за відповідальне ставлення до виконання професійних обов’язків, якісну підготовку навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, співробітникам – за допомогу у підготовці необхідної документації, здобувачам вищої освіти – за дисциплінованість, сумлінність у ставленні до навчання.

Запрошуємо майбутніх абітурієнтів здобути якісну освіту в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка за акредитованою освітньою програмою.

You may also like...