Магістранти-фізики і викладачі кафедри загальної фізики і математики відвідали лекцію професора Володимира Гоцульського з Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

19 квітня 2023 р. магістранти освітньої програми «Середня освіта (Фізика)» та науково-педагогічні працівники кафедри загальної фізики і математики в онлайн-форматі долучилися до лекції доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри фізики та астрономії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова Володимира Гоцульського «Світло як потужний інструмент фізика».

Магістранти відвідали лекцію у рамках співпраці між кафедрою фізики та астрономії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова та кафедрою загальної фізики і математики Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Організатором заходу є Наукова бібліотека ОНУ імені І. І. Мечникова. Мета лекції – популяризація сучасних наукових досліджень серед здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників.

У своїй лекції професор Володимир Гоцульський висвітив етапи становлення науки про світло та розповів про історію розвитку оптичних методів дослідження в Одеському університеті.

Особливу увагу Володимир Якович звернув на застосування динамічного розсіяння світла та лазерної кореляційної спектроскопії для досліджень у галузі фізики рідин і рідинних систем. Лектор зупинився на можливостях лабораторії, де проводяться вимірювання інтегральних і спектральних характеристик розсіяння світла на структурах у рідинних системах – мікронеоднорідностях, агломератах, макромолекулах, частинках різної природи.

Магістранти-фізики з цікавістю дізналися про проміжні результати і перспективи спільних наукових досліджень кафедри фізики та астрономії ОНУ імені І. І. Мечникова та кафедри загальної фізики і математики ПНПУ імені В. Г. Короленка. Так професор Гоцульський окреслив важливість поєднання оптичних і діелектричних методів з реологічними й акустичними методами дослідження водних розчинів альбуміну для отримання повної картини зміни структури макромолекул у залежності від температури, концентрації, рН середовища, наявності солей і природи буферних розчинів. Це надзвичайно важлива задача біофізики і медичної фізики для забезпечення контрольованої доставки лікарських форм в організм людини.

Насамкінець лектор висловив сподівання, що онлайн-зустріч зацікавила здобувачів освіти і сприятиме поглибленню співробітництва, зокрема й у обміні практичним досвідом та академічної мобільності здобувачів вищої освіти. Професорсько-викладацький склад кафедри загальної фізики і математики й магістранти-фізики висловлюють вдячність доктору фізико-математичних наук, професору, завідувачу кафедри фізики та астрономії Володимиру Яковичу Гоцульському за актуальну й змістовну лекцію.

You may also like...