Засідання робочої групи з оновлення освітньої програми «Середня освіта (Фізика та астрономія)» здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

23 травня 2023 р. відбулося засідання робочої групи з оновлення освітньо-професійної програми «Середня освіта (Фізика та астрономія)» спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика та астрономія) здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.

В онлайн-засіданні взяли участь гарант освітньої програми, доцент кафедри загальної фізики і математики Григорій Кузьменко та члени робочої групи: завідувач кафедри загальної фізики і математики Олег Саєнко; доцент кафедри загальної фізики і математики Олексій Хорольський; заступниця директора з навчально-виховної роботи Полтавської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 37 Полтавської міської ради Полтавської області Валентина Артюшенко; здобувачі освіти Ігор Бондар та Юлія Мещерякова.

З огляду на рекомендації експертної групи, висловлені під час проходження акредитації ОП, до співпраці було запрошено широке коло випускників, що працюють за фахом. Зокрема, свою позитивну думку щодо реалізації та напрямків оновлення освітньої програми висловили вчитель фізики та математики Котовського ліцею Магдалинівської селищної ради Дніпропетровської області Святослав Тилик, викладачка фізики та астрономії Вищого професійного училища № 7 м. Кременчука Полтавської області Вікторія Таранова, вчителька фізики Котелевського опорного ліцею № 4 Котелевської селищної ради Полтавської області Марина Червонцева, вчителька фізики Гімназії «Сузір”я – 19» Олександрійської міської ради Кіровоградської області Юлія Равлюк.

Гарант освітньої програми Григорій Кузьменко у своєму виступі зазначив, що досвід передніх років реалізації освітньої програми, схвальні оцінки, отримані від зовнішніх стейкголдерів під час відповідних опитувань, успішне проходження процедури акредитації в поточному навчальному році з отриманням сертифікату строком дії до 1 липня 2029 р. – все це підтверджує високий рівень якості як самої програми, так і її впровадження у навчальний процес у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка. Разом з тим, при оновленні ОП слід врахувати рекомендації експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої, зокрема, запровадити освітню компоненту для формування іншомовних навичок. Також, слід врахувати вимоги наказу Міністерства освіти і науки від 04.03.2024 № 260 «Про затвердження Переліку предметних спеціальностей спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), спеціалізацій предметної спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (із зазначенням мови)), спеціалізацій спеціальностей 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) та 016 Спеціальна освіта, за якими здійснюється розміщення державного (регіонального) замовлення».

Учасники засідання ухвалили рішення про внесення відповідних змін до проєкту освітньої програми «Середня освіта (Фізика та астрономія)» та його оприлюднення на сайті кафедри загальної фізики і математики.

You may also like...