Викладачка кафедри загальної педагогіки та андрагогіки пройшла наукове стажування у Польщі

У сучасних умовах дистанційної освіти викладачі кафедри загальної педагогіки та андрагогіки продовжують збагачувати свій професійний рівень та підвищувати кваліфікацію. Протягом 01.11.2020 р. – 29.01. 2021 р. доцент кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Леся Петренко пройшла наукове стажування для освітян за темою «Ключові компетенції викладачів» на базі Вищого Духовного Семінаріуму UKSW (м. Варшава, Польща).

Стажування було організоване Вищим Семінаріумом Духовним у Варшаві UKSW. Його мета – ознайомлення із європейськими підходами щодо питання наукового плагіату і популяризація академічної доброчесності, а також підвищення кваліфікації освітян і поглиблення співпраці в академічній та науковій галузі між Україною і Польщею.

Протягом стажування була розкрита низка актуальних тем, зокрема, «Організація навчального процесу. Соціальні та культурні компетенції та етичні принципи сучасного викладача», «Професійна рефлексія та підвищення кваліфікації вчителя», «Взаємодія в освітньому середовищі: зворотній зв’язок у викладанні та навчанні. Побудова комунікації в академічному середовищі» та «Робота з бібліотечною колекцією (електронні освітні та наукові ресурси)».

Особливо актуальними для опрацювання були такі теми: «Інноваційні методи навчання в університетах Польщі», «Академічна доброчесність в освітньому та дослідницькому середовищі: концепції, принципи та реалізація. Польський досвід», «Порівняльний аналіз польської та української систем освіти, загроз та можливостей їх розвитку», «Інтегративний підхід в організації навчального процесу. Педагогіка ресоціалізації».

Підсумком стажування стало написання індивідуальної підсумкової роботи (наукового есе) та її захист. Успішне проходження стажування засвідчив відповідний сертифікат.

You may also like...