Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Університетська освіта в Україні у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» у ПНПУ імені В. Г. Короленка

17–18 листопада 2020 р. кафедра загальної педагогіки та андрагогіки фізико-математичного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Університетська освіта в Україні у контексті інтеграції до європейського освітнього простору».

У конференції беруть участь понад 240 учасників – академіки й член-кореспонденти Національної академії педагогічних наук України, доктори і кандидати наук, викладачі й учителі, докторанти і аспіранти, магістранти і студенти тощо.

Із вітальним словом до учасників конференції звернувся ректор університету професор Микола Степаненко.

На пленарному засіданні із фундаментальними доповідями виступили відомі науковці: декан природничого факультету ПНПУ імені В. Г. Короленка професор Марина Гриньова; завідувач кафедри педагогіки та суспільних наук ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» професор Ірина Петренко,

головний спеціаліст сектору роботи з експертами управління Державної служби якості освіти у Полтавській області Юлія Боловацька, професор кафедри загальної педагогіки та андрагогіки ПНПУ імені В. Г. Короленка Василь Фазан,

PhD, University of Applied Management (München, Germany) Alona Lipowsky, доцент кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Наталія Кононец, заступник директора з науково-дослідної роботи та міжнародного співробітництва ПОІППО ім. М. В. Остроградського Сергій Клепко, професор кафедри фізики, загальної дидактики і педагогіки Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця); професор кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи ПНПУ імені В. Г. Короленка Віктор Стрельніков.

Доповіді, оголошені під час наукового зібрання, свідчать, що на сьогодні актуальними є питання особливостей розвитку вітчизняної системи освіти; саморегуляції майбутнього вчителя в навчальному процесі в умовах пандемії; навчання протягом життя; сертифікації педагогічних працівників як складника системи зовнішнього забезпечення якості освіти; дидактико-виховних чинників просвітницько-виховної діяльності найбільших духовних осередків на українських землях; досвіду організації змішаного навчання в Німеччині; створення цифрових наративів для дистанційного навчання; підготовки бакалаврів і магістрів фізичної культури та спорту; змін у вищій освіті в контексті регіональних і глобальних вимірів; акмеологічного підходу підготовки фахівців із соціальної роботи та ін.

Велика кількість учасників подали заявку на форму заочної участі у науковому зібранні. З-поміж іноземних представників про заочну участь заявили: Олександр Кобзар – магістр наук (фізика) Університету Монктона (Канада); Ben Youssef Mariem – master degree in biochemistry (Canada); Мірослав Паталон – доктор хабілітований, професор, декан відділу суспільних наук Поморської академії в Слупську (Польща); Назар Олексієвець – PhD-студент Геттінгенського університету (Німеччина); Марія Шапочка – викладач німецької мови у Studienkolleg Germany при Магдебурзькому університеті імені Отто фон Ґеріке (Німеччина); Юлія Кобзар – викладач німецької мови у Studienkolleg Germany при Магдебурзькому університеті імені Отто фон Ґеріке (Німеччина).

You may also like...