Відбулося засідання робочої групи з оновлення освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

26 травня 2022 року на фізико-математичному факультеті Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка відбулося чергове засідання робочої групи зі створення / оновлення освітньої програми «Комп’ютерні науки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки. В онлайн-заході взяли участь гарант освітньої програми декан фізико-математичного факультету, професор кафедри математичного аналізу та інформатики Тетяна Барболіна, а також члени робочої групи доценти кафедри математичного аналізу та інформатики Олена Кривцова та Олександр Мамон, начальник ІТ-відділу мережі «Ta-Da» Олександр Трохименко та здобувачі вищої освіти Артем Новак та Олексій Пархоменко.

Учасники зібрання проаналізували фахові компетентності та програмні результати навчання, розглянули зміни до переліку освітніх компонентів. У ході обговорення члени робочої групи дійшли висновку, що освітня програма відбиває тенденції розвитку галузі та спеціальності, дозволяє досягти програмних результатів навчання, що передбачені стандартом вищої освіти за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, структурно-логічна схема відображає ключові зв’язки між освітніми компонентами. Разом з тим доцільним є посилення практичної підготовки за рахунок введення навчальної практики.

Як підсумок зібрання було прийнято рішення про оприлюднення проекту освітньої програми на сайті кафедри математичного аналізу та інформатики з метою більш широкого її обговорення.

Також під час засідання було обговорено перспективи подальшої співпраці усіх зацікавлених сторін у процесі реалізації освітньої програми.

Колектив кафедри математичного аналізу та інформатики вдячний внутрішнім та зовнішнім стейкголдерам за співпрацю в оновленні освітніх програм.

You may also like...