Здобувачі освіти факультетів комп’ютерних наук, математики, фізики та економіки, природничих наук та менеджменту пройшли інтерактивний курс-стажування «Створення та розвиток ІТ-продуктів»

У рамках опанування дисципліни за вибором «Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами» під керівництвом викладача – завідувача кафедри політекономії Сергія Степаненка здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 011 Освітні педагогічні науки, 014.04 Середня освіта (Математика), 014.08 Середня освіта (Фізика та астрономія), 014.09 Середня освіта (Інформатика), 051 Економіка, 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), 014.06 Середня освіта (Хімія), 014.15 Середня освіта (Природничі науки) пройшли інтерактивний онлайн-курс «Створення та розвиток ІТ-продуктів» від ІТ-компанії Genesis.

У рамках даного навчального курсу здобувачі реалізували віртуальне стажування в одній із найбільших продуктових ІТ-компаній Східної Європи, опрацювали реальні кейси зі сфери ІТ, опанували відеоуроки від експертів ІТ-галузі, розвинули власне підприємницьке мислення, удосконалили здатність ухвалювати самостійні відповідальні рішення; набули актуальних навичок через гейміфіковані діалоги та відео з тімлідом

Змістовно освітній курс містив 10 навчальних модулів: вступ до ІТ-продуктів; етапи розвитку продукту: від ідеї до реалізації; команда цифрового продукту та non-tech професії у продуктовому IT; пошук та валідація ідеї; продуктова аналітика; performance-маркетинг та залучення користувачів; поведінкові патерни користувачів цифрового продукту; огляд технічної складової створення продукту; прийняття рішень в цифрових продуктах; висновки та підсумкове тестування. Формат онлайн-інтенсиву включав: інтерактивні заняття; лекції від практиків; скрінкасти; інфографіки; блоки мікронавчання; кейс-методики, засновані на досвіді сучасних українських компаній; завдання в LMS.

Знання, уміння та навички, отримані здобувачами за підсумками пройденого курсу, зараховано як результати навчання за окремий змістовий модуль в рамках дисципліни «Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами».

З нового навчального року здобувачі освіти також матимуть можливість пройти інтерактивний онлайн-курс «Створення та розвиток ІТ-продуктів» в рамках навчальної дисципліни вибіркового циклу «Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами», яка буде доступною для студентів усіх факультетів та спеціальностей. Як свідчить практика, впровадження в освітню систему ЗВО сучасних дисциплін бізнесового спрямування спонукає до розвитку у молоді економічного мислення, формування активної життєвої позиції, істотно сприяє становленню підприємницького середовища та формуванню стартап-культури в університеті.

You may also like...