Робота експертної акредитаційної комісії на факультеті комп’ютерних наук, математики, фізики та економіки

З 6 по 8 листопада 2023 р. у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка працюватиме у віддаленому (дистанційному) режимі експертна група Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 014.04 Середня освіта (Математика) освітньої програми «Середня освіта (Математика)» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти із використанням технічних засобів відеозв’язку.

Відповідно до наказу № 1337-Е від 20 жовтня 2023 р. до складу експертної групи ввійшли:

Сердюк Зоя Олексіївна, кандидат педагогічних наук (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького) – керівник експертної групи;

Філон Лідія Григорівна, кандидат педагогічних наук (Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка);

Мацюк Дар’я Андріївна (Волинський національний університет імені Лесі Українки, здобувач вищої освіти).

З програмою роботи експертної групи можна ознайомитися за покликанням.

Звертаємо увагу, що згідно з програмою роботи експертної групи 6 листопада 2023 р. (15.40-16.20) заплановано відкриту зустріч з експертами, куди запрошуються всі охочі учасники освітнього процесу за ОПП (крім гаранта ОПП та представників адміністрації Університету).

Зустріч відбуватиметься на платформі Zoom. Підключитися до конференції можна за посиланням:

https://us04web.zoom.us/j/77306491430?pwd=bFVNGFIkypP6C0yNrz1eFOxGoNJW5d.1

Ідентифікатор конференції: 773 0649 1430.

Пароль: 2023.

You may also like...