Робота експертної акредитаційної комісії для проведення експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Інформатика)» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

З 2 по 4 листопада 2023 р. у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка розпочала роботу у віддаленому (дистанційному) режимі експертна група Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика) освітньо-професійної програми «Середня освіта (Інформатика)» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти з використанням технічних засобів відеозв’язку.

Відповідно до наказу № 1338-Е від 20 жовтня 2023 р. до складу експертної групи ввійшли:

ДЕГТЯРЬОВА Неля Валентинівна, кандидат педагогічних наук (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка) керівник експертної групи;

ФЕДОРЕНКО Олена Георгіївна, кандидат педагогічних наук (Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»);

ПАСЕВИЧ Марія Олександрівна (Кременецька обласна гуманіторно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка, здобувач вищої освіти).

Перша офіційна зустріч членів експертної групи відбулася з гаранткою Оксаною Дмитрієнко, яка надала відповіді на питання щодо унікальності та особливостей впровадження освітньо-професійної програми «Середня освіта (Інформатика)» у ПНПУ імені В.Г. Короленка.

Під час наступної зустрічі члени експертної групи обговорили особливості реалізації освітньої програми з адміністрацією університету та факультету: ректоркою Мариною Гриньовою, першим проректором Олексієм Гурою, проректором із наукової роботи Василем Фазаном, головою Ради з організації виховної діяльності Людмилою Гомлею, деканом факультету комп’ютерних наук, математики, фізики та економіки Тетяною Барболіною, завідувачем кафедри математичного аналізу та інформатики Миколою Сєровим.

Також експерти мали зустріч з науково-педагогічними працівниками, які безпосередньо відповідають за зміст освітніх програм, а також викладають на цій програмі.

Наступною була зустріч із здобувачами вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Інформатика)», та представниками студентського самоврядування.

Ознайомлення експертів з основними напрямками співпраці викладачів та студентів факультету комп’ютерних наук, математики, фізики та економіки із стейкголдерами відбулося під час зустрічі з головою Полтавської асоціації керівників закладів освіти «Співдружність», директором Ліцею №17 «Інтелект» Полтавської міської ради Оленою Голтвяницею; директором Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Полтавської міської ради Вікторією Годнею Іванівна; директором Полтавського ліцею імені А.С. Макаренка Полтавської обласної ради Валерієм Шульгою; заступником директора з навчальної роботи Комунального закладу освіти Полтавського базового медичного фахового коледжу Полтавської обласної ради Наталією Вахненко; заступником директора з навчально-виховної роботи Комунального закладу «Розсошенська гімназія Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області» Анною Головань; методистом центру підтримки дистанційної освіти і цифрової грамотності Полтавської академії неперервної освіти ім. М. В. Остроградського Світланою Шостею; учителем інформатики Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38 Полтавської міської ради Полтавської області» Богданом Носулею; учителем інформатики Ліцею № 33 Полтавської міської ради Наталією Кривко.

Експерти також поспілкувалися з випускниками освітної програми: Романом Займаком, Світланою Пилюк, В’ячеславом Пшецом, Анастасією Журенко, Владиславом Козубом, Олександром Кіріним, Олександром Чабаном.

У другий день у режимі відеоконференції відбувся огляд матеріально-технічної бази, що використовується під час реалізації освітньої програми: комп’ютерні лабораторії, музейні аудиторії, спортивний комплекс, актова зала, бібліотека, гуртожиток тощо.

Члени експертної групи зустрілися з адміністративним персоналом: начальником навчально-методичного відділу Дмитром Лободою, керівницею відділу інноваційної діяльності та міжнародних зв’язків Іриною Когут, завідувачкою виробничої та навчальної практик навчально-методичного відділу Наталією Пантюховою, помічницею керівника з кадрової та організаційної роботи Інною Важеніною, відповідальним секретарем приймальної комісії Мариною Тесленко;  представником ІОЦ Любов’ю Хоменко.

Наступною була зустріч з представниками допоміжних структурних підрозділів університету, де члени експертної комісії мали можливість отримати відповіді та пояснення щодо їхньої діяльності в межах ОП.

Під час фінальної зустрічі експертна група відзначила сильні сторони освітньої програми «Середня освіта (Інформатика)» і висловила побажання й пропозиції щодо її удосконалення.

You may also like...