На фізико-математичному факультеті відбувся вебінар «Актуальні проблеми сімейного виховання»

2 квітня 2021 р. завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Володимир Мокляк у рамках тижня фізико-математичного факультету провів вебінар «Актуальні проблеми сімейного виховання».

Разом із студентами ІІ курсу першого (бакалаврського) та І курсу другого (магістерського) рівнів вищої освіти фізико-математичного факультету розглянули завдання та специфічні ознаки сімейного виховання, погляди класиків педагогічної думки на виховання дитини в родині (Я. А. Коменський, Ж.-Ж. Руссо, П. Ф. Лесгафт, А. С. Макаренко та ін.), а також надзвичайно актуальне питання: «Що означає любити дитину?»

Великий інтерес у студентів викликав аналіз книги Р. Кемпбелла «Як насправді любити дітей». Адже любов до дитини має бути беззастережною, а велику роль у вихованні відіграють зоровий і фізичний контакти та увага до дитини. Здобувачі вищої освіти взяли на озброєння заповіді батькам відомого польського педагога Януша Корчака, ознайомилися з провідними мініцілями, досягнення яких має забезпечити сімейне виховання.

You may also like...