На кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки триває робота над удосконаленням освітньої програми «Освітні, педагогічні науки»

На кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки відбулося засідання членів робочої групи, відповідальної за створення й оновлення освітньої програми «Освітні, педагогічні науки» підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр», та викладачів кафедри. Гарант освітньої програми Олена Ільченко ознайомила присутніх із результатами моніторингу здобувачів вищої освіти «Якість освіти в ПНПУ імені В.Г. Короленка очима здобувачів освітнього ступеня “магістр”». Вона зазначила, що в анкетуванні взяло участь 13 респондентів, які відповіли на запитання трьох блоків: «Задоволеність освітньою програмою», «Оцінка якості викладання на освітній програмі», «Академічні свободи. Академічна доброчесність». Здобувачі виявили задоволення освітньою програмою і позитивно оцінили роботу викладачів. Проте, окремі питання вартували уваги, зокрема потреба урізноманітнення форм і методів викладання окремих дисциплін, посилення поінформованості здобувачів про правила академічного етосу, розширення можливостей самостійного вибору необов’язкових навчальних дисциплін тощо. Ухвалили рішення затвердити результати моніторингу і врахувати їх при оновленні освітньої програми та організації освітнього процесу здобувачів.

Гарант освітньої програми, члени робочої групи, викладачі кафедри обговорили також важливі питання щодо проєкту освітньої програми «Освітні, педагогічні науки» на 2021 рік з метою подальшого її удосконалення, відповідності тенденціям розвитку спеціальності, ринку праці і суспільства, врахування побажань здобувачів вищої освіти та стейкголдерів.

You may also like...