На фізико-математичному факультеті відбувся науково-практичний семінар з питань академічної доброчесності

12 травня 2021 р. викладачі та студенти фізико-математичного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка взяли участь у науково-практичному семінарі «Бібліографічна інформація у формуванні культури академічної доброчесності учасників освітнього процесу», який відбувся у форматі Zoom-конференції.

Основним доповідачем заходу стала директор бібліотеки імені Михайла Андрійовича Жовтобрюха Валентина Орєхова. У своєму виступі вона підкреслила актуальність питань формування культури академічної доброчесності, звернула увагу на локальні нормативно-правові акти з питань академічної доброчесності, коротко охарактеризувала основні види порушень академічної доброчесності, а також закцентувала увагу на  можливостях використання ресурсів бібліотеки для підвищення якості наукової продукції, перевірки академічних текстів на унікальність.

Важливим елементом культури академічної доброчесності є коректність цитувань у випадку використання чужих ідей, текстів. Особливостям оформлення бібліографічних посилань відповідно до чинних стандартів була присвячена друга частина виступу. Доповідачка звернула увагу на відмінності сучасних правил від попередніх стандартів, навела й проаналізувала приклади оформлення бібліографічних посилань для найбільш вживаних типів джерел.

You may also like...