Акредитовано освітньо-професійну програму «Економіка» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 30 травня 2023 р. акредитовано освітньо-професійну програму «Економіка» за спеціальністю 051 Економіка за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, за якою здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на кафедрі політекономії в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка (завідувач кафедри – доцент Сергій Степаненко, гарант – доцент Борис Шевченко).

2 червня 2023 р. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти видало сертифікат про акредитацію цієї освітньо-професійної програми строком дії до 1 липня 2028 р.

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про акредитацію освітньо-професійної програми «Економіка» засвідчує якісний рівень як самої програми, так і її реалізації в освітньому процесі в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка.

Професорсько-викладацький склад кафедри політекономії висловлюють щиру вдячність усім членам експертної комісії, зокрема професорці Ользі Дороніній, професору Олександру Шубалому та Дмитрові Ніколаєву, а також колективу університету, випускникам кафедри, стейкголдерам, які активно долучилися до акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Запрошуємо майбутніх абітурієнтів здобути якісну освіту в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка за акредитованою освітньою програмою.

You may also like...