Академічна мобільність

НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТСЬКОМУ КОЛЕДЖІ КОПЕНГАГЕНУ

У рамках Проекту Еразмус+ Європейського Союзу на основі двостороннього договору між Полтавським національним педагогічним університетом імені В.Г. Короленка та Університетським коледжем  Копенгагену студент магістратури предметної спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика) Олександр Москаленко в першому семестрі 2018-2019 н. р. і студентка бакалаврату цієї ж спеціальності Ольга Бариш в першому семестрі 2019-2020 н. р.   навчалися на факультеті педагогічної освіти  Університетського коледжу  Копенгагену за міжнародною програмою, розрахованою на 30 кредитів ЄКТС з подальшим перезарахуванням результатів навчання.

Олександр Москаленко — учасник міжнародної програми Erasmus+ (2018 рік)

Ольга Бариш — учасниця міжнародної програми Erasmus+ (2019 рік)