ПНПУ Фізико-математичний факультет
Кафедра політекономії.Склад кафедри
  1. Степаненко Сергій Володимирович – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри політекономії;
  2. Яковенко Лариса Іванівна – доктор економічних наук, професор;
  3. Радько Петро Григорович – доктор історичних наук, професор;
  4. Приходько Сергій Миколайович – кандидат політичних наук, доцент;
  5. Непокупна Тетяна Андріївна – кандидат економічних наук, доцент;
  6. Сакало Олександр Євгенійович – кандидат історичних наук, доцент;
  7. Шевченко Борис Олексійович – кандидат економічних наук, доцент;
  8. Годзь Олена Олександрівна – старший лаборант
Наукова проблематика кафедри

Комплексна тема «Соціальні, економічні і політичні трансформації сучасного українського суспільства» (виконавці: Яковенко Л.І., Радько П.Г., Приходько С.М., Непокупна Т.А., Степаненко С.В., Сакало О.Є., Шевченко Б.О.)


Госпрозрахункова тема

Інтеграція науки і вищої освіти як фактор становлення економіки знань в Україні (номер державної реєстрації 0110U001229).


Співпраця в рамках наукових досліджень з іншими установами

Кафедра співпрацює в рамках наукових досліджень з кафедрою економічної теорії та економічних методів управління Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кафедрою політичної економії та основ підприємництва ДВНЗ «Національний гірничий університет» (м. Дніпропетровськ), Інститутом української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України, кафедрою економічної теорії Полтавського університету економіки і торгівлі, кафедрами та структурними підрозділами Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, Полтавського інституту економіки і права вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Полтавської державної аграрної академії та іншими науковими установами і навчальними закладами.