ПНПУ Фізико-математичний факультет
Кафедра політекономії.Склад кафедри
 1. Степаненко Сергій Володимирович – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри політекономії;
 2. Яковенко Лариса Іванівна – доктор економічних наук, професор;
 3. Приходько Сергій Миколайович – кандидат політичних наук, доцент, викладач за сумісництвом;
 4. Непокупна Тетяна Андріївна – кандидат економічних наук, доцент;
 5. Сакало Олександр Євгенійович – кандидат історичних наук, доцент;
 6. Шевченко Борис Олексійович – кандидат економічних наук, доцент;
 7. Годзь Олена Олександрівна – старший лаборант
Наукова проблематика кафедри

Соціальні, політичні трансформації сучасного суспільства, № державної реєстрації 0115U002238:

 1. Шляхи удосконалення управління комунальною власністю.
 2. Державно-приватне партнерство у формуванні ресурсів розвитку місцевого самоврядування.
 3. Проблеми функціонування соціальної сфери.
 4. Соціологічні аспекти вивчення актуальних проблем та характерних рис сучасного суспільства.
 5. Проблеми демократичного транзиту в сучасній Україні.
Співпраця в рамках наукових досліджень з іншими установами

Кафедра політекономії є колективним членом громадської організації «Всеукраїнська асоціація політичної економії», співпрацює з Національним університетом «Києво-Могилянська академія» (м. Київ), з Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна (м. Харків), з Національною металургійною академією України (м. Дніпро), з Національним гірничим університетом (м. Дніпро), з Університетом імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро), з Полтавською державною аграрною академією, кафедрою економічної теорії Полтавського університету економіки і торгівлі, кафедрами та структурними підрозділами Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, Полтавського інституту економіки і права вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», з науковими журналами «Соціальна економіка» (м. Харків) та «Проблеми економіки та політичної економії» (м. Дніпро).

Запрошуємо на навчання

до магістратури за спеціальністю 051 Економіка (фокус програми «Економіка та управління територіальними громадами»).

У зв’язку з особливостями організації і проведення вступних іспитів, бажаючим навчатися бажано звернутися на кафедру політекономії за детальною інформацією до кінця квітня 2018 р.


Наші контакти:

Адреса: 36000, м. Полтава, вул. Остроградського, 2; корпус 2, кім. 401, 407.

Завідувач кафедри: канд. екон. наук, доц. Степаненко Сергій Володимирович

Тел.: (097) 7203060 (Степаненко Сергій Володимирович),

(095) 3053777 (Непокупна Тетяна Андріївна),

(093) 1273505 (Шевченко Борис Олексійович)

E-mail: pnpu30@gmail.com

Звертайтеся за інформацією до групи кафедри у мережі Facebook!