Засідання робочої групи з оновлення освітньої програми «Середня освіта (Фізика)» здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

27 травня 2022 р. відбулося чергове засідання робочої групи з оновлення освітньо-професійної програми «Середня освіта (Фізика)» спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика) здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.

В онлайн-засіданні взяли участь гарант освітньої програми, доцент кафедри загальної фізики і математики Григорій Кузьменко та члени робочої групи: кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри загальної фізики і математики Олексій Хорольський; кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри загальної фізики і математики Олег Саєнко; заступниця директора з навчально-виховної роботи Полтавської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 37 Полтавської міської ради Полтавської області Валентина Артюшенко; здобувачі освіти Валерія Солодовник та Володимир Ілляшенко. В якості внутрішнього стейкголдера доєдналась докторка педагогічних наук, професорка кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Лариса Семеновська.

Гарант освітньої програми Григорій Кузьменко у своєму виступі зазначив, що досвід реалізації освітньої програми «Середня освіта (Фізика)» підтверджує можливість досягнення програмних результатів навчання на основі запланованих у програмі освітніх компонентів. У ході опитувань здобувачі вищої освіти та зовнішні стейкголдери в цілому схвально оцінюють освітню програму. Незважаючи на це, потрібно слідувати тенденціям розвитку галузі, зокрема спеціальності «Середня освіта», згідно з якими зосередитись на підготовці фахівців саме з середньої освіти. В результаті обговорення учасники засідання домовились про перенесення фокусу освітньої програми на підготовку вчителя старшої школи, посилення предметної підготовки з фізики, зокрема її експериментальної складової, та ухвалили рішення про внесення відповідних змін до проєкту освітньо-професійної програми «Середня освіта (Фізика)» і його оприлюднення на сайті кафедри загальної фізики і математики.

You may also like...