ПНПУ Фізико-математичний факультет
Методична робота на фізико-математичному факультеті

 У своїй діяльності методична рада фізико-математичного факультету керується планами роботи університету, факультету, рішеннями вчених рад університету, факультету, наказами ректора, проректора, рішеннями методичної комісії вченої ради університету.
 Методична комісія взаємодіє з вченою радою факультету, деканатом, кафедрами та іншими структурними підрозділами університету.

Склад методичної ради факультету
Основні напрями роботи методичної ради факультету
Методична скарбничка викладача
Здобутки викладачів фізико-математичного факультету