ПНПУ Фізико-математичний факультет
Кафедра математичного аналізу та інформатики.Склад кафедри
 1. Барболіна Тетяна Миколаївна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри математичного аналізу та інформатики;
 2. Могілевський Вадим Йосипович – доктор фізико-математичних наук, професор;
 3. Кононович Тетяна Олександрівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент;
 4. Кривцова Олена Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент;
 5. Овчаров Сергій Михайлович – кандидат педагогічних наук, доцент;
 6. Баранник Тетяна Анатоліївна – кандидат фізико-математичних наук, доцент;
 7. Подошвелев Юрій Георгійович – кандидат фізико-математичних наук, доцент;
 8. Матвієнко Юрій Сергійович – кандидат педагогічних наук, старший викладач;
 9. Мамон Олександр Васильович – кандидат педагогічних наук, доцент;
 10. Дмитрієнко Оксана Олексіївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач;
 11. Москаленко Олександр Миколайович – кандидат педагогічних наук, асистент;
 12. Гальченко Дмитро Олександрович – кандидат педагогічних наук, асистент;
 13. Лозицька Світлана Юріївна – завідувач лабораторії ІОТ;
 14. Слаба Яна Русланівна – старший лаборант
 15. Соломка Сергій Олександрович - старший лаборант;Наукова проблематика кафедри
Комплексні теми:

Наближені та аналітичні методи розв'язування математичних задач(доц. Барболіна Т.М.,
доц. Кононович Т.О., доц.Баранник Т.А., Подошвелев Ю.Г.)

Використання інформаційних технологій в навчальному процесі (доц. Овчаров С.М.,
доц. Кривцова О.П., ст.викл. Матвієнко Ю.С. доц. Мамон О.В., ст.викл.Дмитрієнко О.О., Гальченко Д.О., Москаленко О.М.)

Науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрі у межах робочого часу викладачів та мають номер державної реєстрації УкрІНТЕІ:

Інформаційні технології розв’язування детермінованих та стохастичних задач комбінаторної оптимізації № 0116U002580 (доц. Барболіна Т.М.)


Співпраця в рамках наукових досліджень з іншими установами

Доцент Барболіна Т.М. підтримує зв'язки з Інститутом кібернетики ім. В.М. Глушкова, кафедрою системного аналізу і теорії прийняття рішень КНУ ім. Т.Г. Шевченка.

Доцент Кононович Т.О. співпрацює з науковцями відділу теорії функцій Інституту математики НАН України.

Доцент Баранник Т.А. співпрацює з Institute of Mathematics, Pomeranian Academy, Slupsk, Poland.

Старший викладач Матвієнко Ю.С. підтримує зв’язки з Computer Science Teachers Association, USA, New-York.

Доцент Овчаров С.М. співпрацює з науковцями Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України.