ПНПУ Фізико-математичний факультет
Контактна інформація.Фізико-математичний факультет


Декан: Москаленко Юрій Дмитрович,
кандидат фізико-математичних наук, доцент
Телефон: 54-54-06
E-mail:math.pnpu@ukr.net