ЯЛАНСЬКА Світлана Павлівна

доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри

Контактна інформація

Службова адреса:

м. Полтава, вул. Остроградського, 2, 36003

e-mail:yalanskasvetlana@gmail.com

Трудова і професійна діяльність

У 2002 р. закінчила денне відділення природничого факультету Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка з відзнакою за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія, психологія». Отримала кваліфікацію вчителя біології, валеології та основ екології, практичного психолога у закладах освіти.

2003 – 2006 р.р. навчалась в аспірантурі Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Тема кандидатської роботи «Дидактичні умови творчого розвитку старшокласників у процесі вивчення предметів природничого циклу загальноосвітньої школи». Кандидатську дисертацію захищено у 2006 р. (м. Луцьк) зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор М.В. Гриньова.

У 2008 р. отримала звання доцента.

2008 – 2012 р.р. є науковим кореспондентом Інституту психологіїі мені Г.С. Костюка НАПН України. Докторську дисертацію «Психологія розвитку творчої компетентності майбутніх учителів» захищено у 2012 р. (м. Київ) зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Науковий керівник – академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор С.Д. Максименко.

Основні етапи діяльності у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка: 2002 р. – старший лаборант кафедри екології та охорони довкілля; 2002 – 2006 р.р. – асистент кафедри екології та охорони довкілля; 2006 – 2013 р.р. – доцент кафедри ботаніки; 2013 р. – професор кафедри психології; з 2013 р. завідувач-професор кафедри загальної, вікової та практичної психології.

Нагороджена грамотою Полтавської обласної державної адміністрації (2010 р.), почесною грамотою Виконавчого комітету Полтавської міської ради (2013 р.). З 2010 р. є членом-кореспондентом Міжнародної педагогічної академії наук. У 2013 р. – стипендіат Верховної ради України для найталановитіших молодих учених.

Член Науково-методичної комісії з вищої освіти МОН зі спеціальності 053 Психологія.

Навчальна і методична робота

Викладає курси: психологія, психологія вищої школи, психологія творчості, основи психодидактики інклюзивної освіти, організація наукових досліджень, психологія учіння та розвитку людини.

Є автором ряду навчально-методичних, навчальних посібників для середньої та вищої школи, серед яких чотири з грифом Міністерства освіти і науки України.

Наукова робота

Коло наукових інтересів – психологічні засади розвитку творчості особистості, розвиток особистості в освітньому просторі. Розробник концептуальної моделі розвитку творчої компетентності майбутніх учителів, зміст та структура якої базується на основних компонентах професійної компетентності, інтеграція яких на найвищому рівні забезпечує ефект педагогічної творчості: особистісно-розвивальному; діяльнісно-розвивальному; комунікативному; фаховому; опануванні досвіду.

Автор понад 150 наукових праць.

Наукові дослідження виконуються в рамках державної науково-дослідної теми «Психологія розвитку особистості в освітньому просторі» (державний реєстраційний номер 0114U002501).

Автор монографії «Психологічні засади розвитку творчості майбутніх учителів біологічних дисциплін: теорія і практика» (2010 р).

Керівник освітньої програми спеціальності 053 Психологія (ступінь вищої освіти – доктор філософії).

Науковий керівник проблемної групи «Психолого-педагогічні проблеми учнівської та студентської молоді в освітньому середовищі».

Науковий керівник психологічної студії «Шлях до успіху».

Організаційна робота

Член вченої ради університету. Голова наукової комісії вченої ради університету. Член вченої ради фізико-математичного факультету. Заступник декана з наукової роботи фізико-математичного факультету.

Завантажити список публікацій