Дзюба Тетяна Михайлівна

кандидат психологічних наук, доцент

Контактна інформація

Службова адреса:

м. Полтава, вул. Остроградського, 2, 36003

Телефон кафедри: (05322)2-94-19

 e-mail: tatjana2014.ua@yandex.ua

Трудова і професійна діяльність

Закінчила ПДПІ імені В. Г. Короленка за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання і музика».

Тема дисертації: «Формування психологічної готовності заступника директора школи до взаємодії з учителями в умовах конфлікту» (м. Київ, науковий керівник – член-кор. НАПН України, доктор психологічних наук, професор Карамушка Л.М.).

Спеціальність: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Місця роботи: школа-ліцей № 28 м. Полтави (1994-1998 рр..) та спеціалізована загальноосвітня школа № 5 м. Полтави (1998-1999 рр..) - вчитель початкових класів;

методист (1999 р.) та старший викладач (2001-2007 рр..) кафедри менеджменту освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського;

старший викладач (2008-2010 рр..) та доцент (2010-2013 рр..) кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;

доцент кафедри загальної, вікової та практичної психології ПНПУ імені В.Г. Короленка.

Навчальна і методична робота

Викладає дисципліни: психологія, загальна і соціальна психологія, психодіагностика, психологія травмуючих ситуацій, вікова та педагогічна психологія, групові методи навчання.

Підручники та навчальні посібники:

Дзюба Т.М. Педагогічна конфліктологія у загальноосвітньому навчальному закладі: Посібник для вчителів, керівників навчальних закладів. – Полтава, ПОІППО, 2002. – 126 с.

Від творчої особистості вчителя до творчої особистості учня: з досвіду роботи школи-гімназії № 6 м. Кременчука / Укладачі Т.М. Дзюба, І.В. Охріменко / За заг. ред. І.В. Охріменка. – Полтава, 2003. – 132 с.

Дзюба Т.М. Комплекс методик для діагностики психологічної готовності керівника школи до взаємодії в умовах конфлікту / За наук. ред. Л.М. Карамушки. – Полтава: ПОІППО, 2005. – 64 с.

Дзюба Т.М. Конфліктологія в освітньому менеджменті: Тренінгова програма для керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Полтава: ПОІППО, 2005. – 52 с.

Стратегічне управління: науково-методичне забезпечення розвитку сучасної 12-річної школи. З досвіду роботи директора ліцею № 4 м. Кременчука Михайлик Любов Василівни / Укл. Т.М. Дзюба. – Полтава: АСМІ, 2006. – 80 с.

Дзюба Т. М. Психологія дорослості з основами геронтопсихології. Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Т.М. Дзюба, О.Г. Коваленко; за ред. В. Ф. Моргуна. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. – 264 с.

Наукова робота

Коло наукових інтересів: психологія професійного розвитку та професійного здоров’я особистості.

Працює над науковою проблемою «Психологія професійного розвитку особистості», є здобувачем лабораторії психології праці та організаційної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Автор понад 90 наукових публікацій, у тому числі монографії «Психологія управління конфліктами в організації» та навчального посібника з грифом МОН «Психологія дорослості з основами геронтопсихології».

Організаційна робота

Член вченої ради фізико-математичного факультету.

Завантажити список публікацій