Атаманчук Ніна Михайлівна

кандидат психологічних наук, доцент

Контактна інформація

Службова адреса:

м. Полтава, вул. Остроградського, 2, 36003

Телефон кафедри: (05322)2-94-19

 e-mail:nina.atamanchuk@mail.ru

Трудова і професійна діяльність

У 1994 році закінчила Полтавський педагогічний інститут імені В. Г. Короленка. Кваліфікація: викладач дошкільної педагогіки і психології, вихователь.

Тема дисертації: Розвиток самосвідомості обдарованих дітей у спільній діяльності (захищено в Інституті психології імені Г. С. Костюка АПН України, керівник – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Тищенко Світлана Павлівна, Інститут психології імені Г. С. Костюка АПН України, провідний науковий співробітник лабораторії науково-психологічної інформації).

Спеціальність: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

1994-1998 рр. – асистент кафедри педагогіки і психології початкового навчання Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка.

Із цим навчальним закладом пов’язана вся подальша трудова діяльність. Виняток становить навчання в аспірантурі Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України (1998-2001 рр.).

2001-2003 рр. – старший викладач кафедри соціальної педагогіки і педагогіки початкового навчання ПНПУ імені В. Г. Короленка.

2003-2006 рр. – доцент кафедри соціальної педагогіки і педагогіки початкового навчання ПНПУ імені В. Г. Короленка.

2006-2013 рр. – доцент кафедри психології психолого-педагогічного факультету ПНПУ імені В. Г. Короленка.

З 2013 р. доцент кафедри загальної, вікової та практичної психології ПНПУ імені В. Г. Короленка.

Навчальна і методична робота

Викладає курси: психологія; вікова психологія; юридична та соціальна психологія.

Наукова робота

Коло наукових інтересів: вивчення проблем вікової та педагогічної психології, психології особистості, психології творчості.

Працює над науковою проблемою:"Соціально-психологічні аспекти роботи з обдарованими дітьми та молоддю".

Наукові дослідження виконуються в рамках державної науково-дослідної теми "Психологія розвитку особистості в освітньому просторі" (державний реєстраційний номер 0114U002501).

Науковий керівник проблемної групи "Психологія обдарованості дітей".

Організаційна робота

Член вченої ради фізико-математичного факультету.

Завантажити список публікацій