Яковенко Лариса Іванівна

доктор економічних наук, професор кафедри політекономії

Контактна інформація:

Службова адреса: 36000 м. Полтава, вул. Остроградського, 2

e-mail: pnpu30@gmail.com

Трудова і професійна діяльність

Вищу освіту отримала на економічному факультеті Харківського державного університету імені М. Горького (1980 р.), здобула кваліфікацію – викладач політекономії, економіст. Аспірантуру та докторантуру проходила в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Захистила кандидатську дисертацію «Оборот авансованих коштів в нових умовах господарювання» (1989 р., науковий керівник доктор економічних наук, професор Воротіна Л. І.), докторську дисертацію «Промислова політика в трансформаційній економіці» (2001 р., науковий консультант доктор економічних наук, професор Ніколенко Ю. В.). Вчене звання доцента отримала в 1991 р., професора в 2004 р.

У Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка з 1980 р., працювала на посадах асистента, старшого викладача, доцента, завідувача кафедри політекономії (2002-20016 рр.). Займає посаду професора кафедри політекономії.

Відзначена Почесними грамотами Верховної Ради України, Полтавської ОДА, Полтавської обласної ради, Академії педагогічних наук України, Полтавського міського управління освіти, Всеукраїнської асоціації політекономії.

Навчальна і методична робота

Викладає дисципліни «Економічна теорія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Національна економіка», Економіка регіонального розвитку».

Наукова робота

Коло наукових інтересів – соціально-економічні трансформації, інноваційний розвиток національної економіки, економіка знань. Автор понад 130 наукових публікацій.

Керівник наукових держбюджетних тем: «Економічні пріоритети України як основа формування національної моделі випереджального розвитку» (номер державної реєстрації 0104U000152), «Формування економіки знань та соціально-економічні трансформації, що його супроводжують» (номер державної реєстрації 0107U002108), «Інтеграція науки і вищої освіти як фактор становлення економіки знань в Україні (номер державної реєстрації 0110U001229).

Керує підготовкою дисертацій аспірантами кафедри політекономії ПНПУ імені В.Г. Короленка (спеціальність 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки), студентських наукових робіт. Керувала підготовкою чотирьох кандидатів економічних наук.

Організаційна робота

Член спеціалізованої вченої ради Д44.052.03 в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка, працювала в спеціалізованих вчених радах у Дніпропетровському національному гірничому університеті (2007–2013 рр.), Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля (2002–2005 рр.). Член експертної ради ДАК у 2009–2010 рр. Член Всеукраїнської асоціації політекономії. Член ученої ради фізико-математичного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Працювала головою журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Полтавського територіального відділення Малої академії наук.

Керівник організаційного комітету п’яти Всеукраїнських науково-практичних конференцій «Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації», а також головний редактор п’яти збірників наукових статей учасників конференцій.

Завантажити список публікацій