Степаненко Сергій Володимирович

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри

Контактна інформація:

Службова адреса: 36000 м. Полтава, вул. Остроградського, 2

Телефон кафедри: (05322) 2-77-73

e-mail: polkafedra@mail.ru

Трудова і професійна діяльність

У 1997–2002 рр. навчався на історичному факультеті Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (диплом з відзнакою), отримав кваліфікацію „Учитель історії та основ економіки”. У 2002–2005 рр. аспірант кафедри політекономії Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. У 2000–2006 рр. учитель історії, економіки та права навчально-виховного комплексу № 31 м. Полтави (з 2002 р. за сумісництвом). З 2005 р. і дотепер працює на кафедрі політекономії Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, обіймаючи посади асистента, старшого викладача, доцента.

З 2007 р. – провідний фахівець з питань інтелектуальної власності та комерціалізації результатів наукової діяльності Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (за сумісництвом). У 2012 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри політекономії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Трансформація відносин власності у постіндустріальній економіці” зі спеціальності 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки (наук. керівник доктор економічних наук, професор Яковенко Л.І.). Нагороджений грамотою Полтавської обласної ради.

Навчальна і методична робота

Викладає економічну теорію, макроекономіку, мікроекономіку, економіку, менеджмент, методику навчання економіки.

Є співавтором 4 запатентованих наукових розробок, 16 навчально-методичних праць (у т. ч. 1 монографія, 2 навчально-методичних посібника).

Наукова робота

Сфера наукових інтересів: економіка знань, власність в економічних системах, актуальні проблеми управління інтелектуальною власністю. Має понад 65 публікацій.

Організаційна робота

Участь у роботі тимчасових комісій на факультеті, забезпечення діяльності методичного семінару кафедри.

Завантажити список публікацій