Степаненко Сергій Володимирович

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри політекономії.

Контактна інформація:

Службова адреса: 36000 м. Полтава, вул. Остроградського, 2

e-mail: pnpu30@gmail.com

Трудова і професійна діяльність

У 1997–2002 рр. навчався на історичному факультеті Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (диплом з відзнакою), отримав кваліфікацію «Учитель історії та основ економіки». У 2002–2005 рр. аспірант кафедри політекономії Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. У 2000–2006 рр. учитель історії, економіки та права навчально-виховного комплексу № 31 м. Полтави (з 2002 р. за сумісництвом). З 2005 р. і дотепер працює на кафедрі політекономії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, обіймаючи посади асистента, старшого викладача, доцента, завідувача кафедри.

З 2007–2016 рр. – провідний фахівець з питань інтелектуальної власності та комерціалізації результатів наукової діяльності Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (за сумісництвом). У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Трансформація відносин власності у постіндустріальній економіці” зі спеціальності 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки (наук. керівник доктор економічних наук, професор Яковенко Л.І.). У 2012 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри політекономії.

Нагороджений грамотами Полтавської обласної ради (2013 р.), Полтавської обласної державної адміністрації (2016 р.), подякою ректора Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (2016 р.).

Навчальна і методична робота

Викладає економічну теорію, менеджмент, методику навчання економічних дисциплін, економіку комунального господарства, муніципальний менеджмент.

Автор понад 20 навчальних і навчально-методичних публікацій, серед яких 5 навчальних посібників.

Наукова робота

Сфера наукових інтересів: економіка знань, власність в економічних системах, актуальні проблеми управління інтелектуальною власністю, економіка комунального господарства, управління місцевим розвитком.

Є співавтором 9 запатентованих наукових розробок. Автор понад 60 наукових праць, (у т. ч. 3 монографій).

Організаційна робота

Координатор з питань інтелектуальної власності університету. Член вченої ради фізико-математичного факультету.

Завантажити список публікацій