Шевченко Борис Олексійович

кандидат економічних наук, доцент кафедри політекономії

Контактна інформація:

Службова адреса: 36000 м. Полтава, вул. Остроградського, 2

e-mail: pnpu30@gmail.com

Трудова і професійна діяльність

З 1985 по 2003 рр. навчався у Полтавському вищому військовому командному училищі зв’язку та проходив військову службу на посадах офіцерського складу. У 2005 р. закінчив Інститут післядипломної освіти Полтавської державної аграрної академії, отримав кваліфікацію «Економіст-бухгалтер». У 2006–2009 рр. аспірант кафедри політекономії Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. У 2009–2013 рр. – асистент, а з 2013 р. – доцент кафедри політекономії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

У 2012 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Управління становленням та розвитком партнерських відносин держави і підприємницьких структур у національній економіці» зі спеціальності «Економіка та управління національним господарством» в Полтавській державній аграрній академії (наук. керівник доктор економічних наук, професор Яковенко Л.І.).

Навчальна і методична робота

Викладає дисципліни «Економічна теорія», «Економіка природокористування», «Економічні і політичні теорії», «Державні та місцеві фінанси», «Публічні закупівлі». Співавтор навчально-методичних посібників та навчальних програм з дисциплін, що викладаються на кафедрі.

Наукова робота

Сфера наукових інтересів: проблема форм, методів і інструментів взаємодії державного та приватного секторів національної економіки. Керівник студентської проблемної групи. Готує студентів до участі в наукових конференціях і конкурсах наукових робіт. Автор понад 30 наукових і науково-методичних праць.

Організаційна робота

Участь у роботі тимчасових комісій на факультеті, забезпечення інформаційного висвітлення діяльності кафедри.

Завантажити список публікацій