Сакало Олександр Євгенійович

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри політекономії

Контактна інформація:

Службова адреса: 36000 м. Полтава, вул. Остроградського, 2

e-mail: pnpu30@gmail.com

Трудова і професійна діяльність

У 2002 р. закінчив історичний факультет Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, здобув кваліфікацію вчителя історії та основ економіки. У 2003 р. закінчив магістратуру історичного факультету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» та здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача історії.

Упродовж 2002–2003 рр. працював учителем історії та основ економіки Полтавської гімназії № 33. З 2003 по 2004 рр. – завідувачем музею історії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Викладацьку роботу у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка розпочав з посади асистента кафедри всесвітньої історії, на якій перебував впродовж 2003–2005 рр. Протягом 2005–2008 рр. навчався в аспірантурі кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету. З 2008 р. працює на кафедрі політекономії, обіймаючи посади асистента, старшого викладача, доцента. У 2011 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Типологія і структура домогосподарств сільського населення Гетьманщини другої половини XVIII ст.: на прикладі Лубенського полку» у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» (спеціальність 07.00.01 – історія України, науковий керівник: доктор історичних наук, професор Волошин Ю.В.).

Навчальна і методична робота

Викладає дисципліни «Соціологія», «Соціологія управління», «Історія місцевого самоврядування», «Політологія», «Організація наукових досліджень» Розроблені навчальні і робочі навчальні програми із цих дисциплін.

Наукова робота

Коло наукових інтересів: соціальна історія та історична демографія ранньомодерного часу, історична трансформація соціального інституту сім’ї, ціннісні зміни сучасного суспільства. Є автором понад 50 наукових публікацій. Здійснює керівництво студентською науковою проблемною групою «Соціологічні аспекти вивчення актуальних проблем та характерних рис сучасного суспільства».

Завантажити список публікацій