Радько Петро Григорович

доктор історичних наук, професор кафедри політекономії

Контактна інформація:

Службова адреса: 36000 м. Полтава, вул. Остроградського, 2

e-mail: pnpu30@gmail.com

Трудова і професійна діяльність

Закінчив у 1980 р. Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка і отримав кваліфікацію вчителя історії. Працював завідувачем кабінету філософії Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г. Короленка. З 1984 р. викладач кафедри історії КПРС, доцент кафедри суспільно-політичних дисциплін (1992 р), доцент кафедри політекономії Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г. Короленка (1999 р.).

У 1986–1987 рр. навчався в річній аспірантурі Інституту підвищення кваліфікації при Київському національному університеті імені Т.Г. Шевченка. У 1988 р. захистив дисертацію «Історіографія діяльності компартії України по патріотичному вихованню трудящих (1971–1985 рр.)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія (науковий керівник д.і.н., проф. Варшавчик М.Я.). У 1995 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри суспільно-політичних дисциплін. У 1995–1998 рр. навчався у докторантурі Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України (відділ вивчення та публікації зарубіжних джерел з історії України). У 2013 р. захистив докторську дисертацію «Новітня історіографія національних традицій українського державотворення» (науковий консультант д.і.н., проф., член-кореспондент НАН України Сохань П.С.). Спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Здобув науковий ступінь доктора історичних наук.

У 2014 р. переведений на посаду професора кафедри політекономії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

Відзначений знаком подяки міського голови Полтави.

Навчальна і методична робота

Викладає дисципліни: «Політологія», «Соціологія». Розроблені навчальні і робочі навчальні програми із цих дисциплін. Підготовлені навчальні посібники з політології.

Наукова робота

Коло наукових інтересів: історіографія українського державотворення, національні концепції в українській історіографії, політичні проблеми сучасної держави, питання геополітики та політичної географії. Автор понад 100 наукових публікацій. Здійснює керівництво студентською науковою проблемною групою «Проблеми демократичного транзиту в сучасній Україні».

Організаційна робота

Член ученої ради фізико-математичного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

Завантажити список публікацій