Приходько Сергій Миколайович

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри політекономії

Контактна інформація:

Службова адреса: 36000 м. Полтава, вул. Остроградського, 2

e-mail: pnpu30@gmail.com

Трудова і професійна діяльність

У 1993 р. закінчив Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка, кваліфікація – учитель історії і права. У 1993–1995 рр. працював асистентом кафедри суспільно-політичних дисциплін Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка. У 1995–1998 рр. – навчався в аспірантурі Інституту політичних і етнонаціональних досліджень Національної Академії Наук України. У 1999 р. захистив дисертацію «Теорія еліти в українській суспільно-політичній думці» на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки (науковий керівник доктор політичних наук Левенець Ю.А.). З 1998 р. працює на кафедрі політекономії Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г. Короленка (спочатку асистентом, з 1999 р. – старшим викладачем, з 2000 р. – доцентом). У 2002 р. було присвоєно вчене звання доцента кафедри політекономії.

Нагороджений грамотою Полтавської обласної ради.

Навчальна і методична робота

Викладає дисципліни: «Політологія», «Соціальні та політичні конфлікти», «Основи міжнародних відносин і права», «Основи демократії», «Територіальна організація влади», «Основи міжнародної безпеки та євроатлантична інтеграція України». Розроблені навчальні і робочі навчальні програми із цих дисциплін. Підготовлені навчальні посібники з політології.

Наукова робота

Коло наукових інтересів: принципи становлення стабільної демократії, механізми реалізації влади. Автор понад 70 наукових публікацій. Здійснює керівництво студентською науковою проблемною групою «Проблеми демократичного транзиту в сучасній Україні».

Організаційна робота

Працює начальником науково-дослідного сектора Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Член ученої ради Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, член ученої ради фізико-математичного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

Завантажити список публікацій