Непокупна Тетяна Андріївна

кандидат економічних наук, доцент

Контактна інформація:

Службова адреса: 36000 м. Полтава, вул. Остроградського, 2

Телефон кафедри: (05322) 2-77-73

e-mail: polkafedra@mail.ru

Трудова і професійна діяльність

У 1993 р. закінчила історичний факультет Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г. Короленка, отримала кваліфікацію «Учитель історії». 1993–1997 рр. – старший лаборант кафедри теорії соціалізму, політекономії Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г. Короленка. У 1997–2000 рр. аспірант кафедри політекономії Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г. Короленка. У 1997–2003 рр. асистент, у 2003–2006 рр. старший викладач кафедри політекономії Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. З 2006 р. доцент кафедри політекономії Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. У 2007 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри політекономії Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію «Економічні принципи розбудови соціальної сфери України у перехідний період» (м. Дніпропетровськ) за спеціальністю 08.01.01 – економічна теорія. Науковий керівник д.е.н., професор Ніколенко С.С. Здобула науковий ступінь кандидата економічних наук.

Нагороджена грамотою Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка за вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих фахівців, багаторічну плідну працю, активну громадянську позицію та з нагоди святкування Дня працівників освіти.

Навчальна і методична робота

Викладає дисципліни: «Економічна теорія», «Економіка», «Основи підприємницької діяльності», «Організація виробництва та менеджмент», «Економіка підприємства і маркетинг». Розроблені навчальні і робочі навчальні програми із цих дисциплін.

Наукова робота

Автор понад 60 наукових публікацій. Участь у програмах наукових держбюджетних тем: «Економічні пріоритети України як основа формування національної моделі випереджального розвитку» (номер державної реєстрації 0104U000152), «Формування економіки знань та соціально-економічні трансформації, що його супроводжують» (номер державної реєстрації 0107U002108), «Інтеграція науки і вищої освіти як фактор становлення економіки знань в Україні (номер державної реєстрації 0110U001229).

Коло наукових інтересів: соціально-культурні чинники економіки знань; соціальні, економічні та культурні трансформації в сучасному господарстві. Керує студентською науковою проблемною групою «Соціальні, економічні та культурні трансформації в сучасному господарстві». Готує студентів до участі в наукових конференціях і конкурсах наукових робіт.

Організаційна робота

Член ученої ради фізико-математичного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Голова журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Полтавського територіального відділення Малої академії наук.

Завантажити список публікацій