Семеновська Лариса Аполлінаріївна

доктор педагогічних наук, доцент

Контактна інформація

Службова адреса: Остроградського, 2.

Службовий телефон: 2-56-95.

e-mail: pnpu.pedagogika@gmail.com

Трудова і професійна діяльність

Закінчила Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г Короленка (2000 р., факультет технологій і дизайну), отримала кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача технічних дисциплін. З 2002 р. – асистент кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 2001-2004 рр. – аспірант цієї кафедри У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію «Педагогічні ідеї та діяльність М. В. Остроградського у вищих навчальних закладах», наук. керівник – докт. пед. наук, проф., чл-кор. НАПН України А. М. Бойко, Інститут вищої освіти НАПН України (м. Київ). З 2006 р. працювала на посаді доцента кафедри, в 2007 р. – отримала вчене звання доцента. 2007-2010 рр. – докторант кафедри загальної педагогіки та андрагогіки ПНПУ імені В. Г. Короленка. У 2013 р. захистила докторську дисертацію «Теорія і практика реалізації ідеї політехнізму в шкільній освіті України (ХХ століття)», наук. консультант – докт. пед. наук, проф., чл-кор. НАПН України А. М. Бойко Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Навчальна і методична робота

Викладання лекційних та практичних курсів «Педагогіка», «Історія педагогіки», «Педагогіка вищої школи», «Професійна педагогіка», «Менеджмент в освіті», «Вища освіта і Болонський процес»; керівництво педагогічною практикою студентів і магістрантів, написанням кваліфікаційних робіт. Співавтор 1 підручника для студентів вищих навчальних закладів (гриф МОН України), 1 навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів (гриф МОН України). Автор 3 одноосібних науково-методичних посібників.

Наукова робота

Коло наукових інтересів: педагогіка, історія педагогіки. Автор понад 100 наукових робіт у сфері педагогіки та історії педагогіки, серед них: 1 монографія, 1 науково-бібліографічне видання. Має зарубіжні публікації (Азербайджан, Англія, Росія, Узбекистан). З 2009 р. Семеновська Л. А. керує роботою аспірантів і пошукувачами. У 2013 р. під її керівництвом захистила кандидатську дисертацію Даниско О. В.  (Інститут вищої освіти НАПН України (м. Київ).

Організаційна робота

З 2009 р. – член спеціалізованої ради по захисту кандидатських дисертацій К 44.053.01 в ПНПУ імені В. Г. Короленко, з 2013 р. – виконує обов’язки вченого секретаря спеціалізованої ради по захисту кандидатських дисертацій К 44.053.01 в ПНПУ імені В. Г. Короленко. З 2003 р. – секретар кафедри загальної педагогіки та андрагогіки.

Завантажити список публікацій