Пусепліна Наталія Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент

Контактна інформація

Службова адреса: вул. Остроградського, 2, каб. 209.

Службовий телефон: 2-56-95

e-mail: pnpu.pedagogika@gmail.com

Трудова і професійна діяльність

У 1990 році закінчила історичний факультет Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка (заочне відділення). Понад 30 років працює у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка на посадах лаборанта, заступника та начальника відділу, викладача кафедри загальної педагогіки та андрагогіки. 2004-2007 рр. навчалася в аспірантурі університету. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності «Теорія та методика професійної освіти», науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України Бойко А.М. Місце захисту – Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка.

Грамота Міністерства освітиі науки за керівництво науковою роботою студентки Гриценко М. (фізико-математичний ф-т) «Освітньо-виховний потенціал музейно-педагогічної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах», що у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з педагогіки у 2011 році посіла І місце.

Навчальна і методична робота

У відповідності до розподілу навчального навантаження по кафедрі здійснює викладання навчальних дисциплін на денному та заочному відділеннях: «Інтегрований курс теорії та історії педагогіки»; «Методика виховної роботи»; «Персоналії в історії української педагогіки».

  1. Пусепліна Н.М. Музейно-педагогічна діяльність у системі професійно-педагогічної діяльності вчителя :[методичні реком. для вищих закладів пед. освіти].– Полтава :   ТОВ «Сіміон», 2011. – 76 с.
  2. Пусепліна Н.М. Програма виробничої науково-педагогічної практики магістрантів природничого факультету.– Полтава, ПНПУ, 2011. – 19 с.
  3. Пусепліна Н.М. Музейно-педагогічна діяльність як засіб виховання. Самостійна робота з педагогічних дисциплін : [навчально-методичний посібник для студентів педагогічних закладів освіти ІІІ-ІV акредитації]Полтава : ІОЦ ПДПУ, 2007. – С. 130-146.

Наукова робота

Працює над науковою проблемою «Музейно-педагогічна діяльність у системі професійно-педагогічної підготовки вчителя». Співорганізатор і координатор відкриття кімнати-музею Г.Г. Ващенка. Автор понад 40 наукових публікацій, у тому числі спецкурсу «Музейно-педагогічна діяльність як комплекс засобів підготовки майбутнього вчителя до виховної роботи у загальноосвітній школі” та методичних рекомендацій до нього.

Завантажити список публікацій