Кравченко Іван Віталійович

Кандидат педагогічних наук, доцент

Контактна інформація:

Службова адреса: вул. Остроградського, 2, каб. 209.

Службовий телефон: 2-56-95

e-mail: pnpu.pedagogika@gmail.com

Трудова і професійна діяльність

Полтавське вище військове командне училище зв’язку 1983 рік (закінчив з відзнакою) інженер по експлуатації засобів зв’язку. З 1983 року по1992 рік проходив військову службу на офіцерських посадах у Збройних Силах. З 1992 року по 2005 рік проходив військову службу на посадах командира батальйону курсантів, начальника командного факультету Полтавського військового інституту зв’язку.

З 2005 року по 2008 рік – доцент кафедри соціальної роботи Полтавського інституту економіки і права.

2008-2012 рр. – доцент кафедри суспільних дисциплін Військового інституту телекомунікацій та інформації Національного технічного університету України «КПІ».

З 2012 року по теперішній час – доцент кафедри загальної педагогіки та андрагогіки ПНПУ імені В.Г. Короленка.

У 2003 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України А.М.Бойко. Тема дисертації: «Педагогічні основи формування навчально-виховних груп вищих військових закладів освіти»».-13.00.04- «Теорія і методика професійної освіти». Має 9 державних нагород за час проходження військової служби.

Навчальна і методична робота

викладає навчальну дисципліну «Педагогіка».

Наукова робота

Автор більше 30 наукових публікацій. Сфера наукових інтересів – проблеми навчально-виховної роботи у вищій школі, теорія і практика підготовки майбутніх фахівців у складі навчальних груп.

Організаційна робота

Планування, організація та здійснення підготовки офіцерів запасу із числа студентів університету

Завантажити список публікацій