Ільченко Олена Юріївна

Доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки.

Контактна інформація:

Службова адреса: м. Полтава, вул. Остроградського, 2, кафедра загальної педагогіки та андрагогіки.

Службовий телефон: (05322) 2-56-95.

Трудова і професійна діяльність

Після закінчення Лубенської школи-ліцею № 6 вступила на природничий факультет до Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г. Короленка, який закінчила у 1993 р., здобувши кваліфікацію «Вчитель хімії та біології».

З 1997 р. (під час навчання в інституті) й до 2001 р. працювала вчителем хімії в Лубенський школі-ліцею № 6.

З вересня 2001 р. й до тепер працює у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка на посаді доцента кафедри загальної педагогіки та андрагогіки.

У 2000-2004 р. навчалася в аспірантурі заочного відділення Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

У 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди успішно захистила кандидатську дисертацію за темою «Виховання дітей-безпритульників на Полтавщині в 20-30-і рр. ХХ століття». Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Бойко А.М.

У 2009 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки.

У 2009-2012 р. навчалася в докторантурі Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

У 2014 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.456.02 в Інституті вищої освіти НАПН України, м. Київ захистила докторську дисертацію на тему «Благодійна діяльність жінок в освіті України (ХVІІ – ХVІІІ століття). Науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Бойко А.М.

З червня 2015 р. – завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки.

Має подяку Полтавської обласної ради за плідну науково-педагогічну діяльність, вагомий особистий внесок у розвиток вищої освіти на Полтавщині, підготовку висококваліфікованих спеціалістів і наукових кадрів (2014 р.), грамоти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка за вагомі результати у науковій діяльності (2006, 2008, 2009 рр.).

Навчальна і методична робота

Проводить лекційні, семінарські і практичні заняття з навчальних дисциплін: «Педагогіка. Інтегрований курс теорії та історії педагогіки», «Методика виховної роботи», «Підготовка до літньої практики», «Персоналії в історії української педагогіки», «Педагогіка вищої школи». Керує безперервною педагогічною практикою студентів і магістрантів ІІІ–VІ курсів. З 2001 р. підготовлено понад 40 виступів на кафедрі з актуальных проблем педагогіки та методики. У 2015 р. брала участь в розробці концепції на ліцензування підготовки магістра в галузі знань 18.01 «Специфічні категорії» за спеціальністю 8.180.100021 Педагогіка вищої школи.

Наукова робота

Коло наукових інтересів: «Гендерний підхід у педагогічній науці: проблеми і перспективи розвитку», «Феномен благодійної діяльності жінок в освіті України».

Автор близько 120 публікацій, серед яких монографія «Благодійна діяльність жінок в освіті України (ХVІІ–ХVІІІ століття)» (Полтава, 2013 р. – 374 с.), навчально-методичний посібник із грифом МОН України «Педагогіка. Інтегрований курс теорії та історії педагогіки» (Київ, 2002. – С. 217–244; 302–319), науково-методичний посібник «Методолого-теоретичні й методичні засади виховання молоді на національно-культурних традиціях українського народу в умовах євроінтеграції» (Полтава, 2008. – С. 110–125), навчально-методичний посібник «Педагогічне благодійництво жінок: ретродосвід і перспективи розвитку» (Полтава, 2013. – 208 с.), авторський спецкурс «Духовно-моральний аспект у змісті благодійних практик жінок в освіті України ХVІІ–ХVІІІ ст.» (Полтава, 2013. – 38 с.), навчально-методичний посібник «Благодійність жінок в освіті України: історія, сучасний стан і перспективи розвитку» (Полтава, 2015. – 267 с.), а також публікації у вітчизняних (Київ, Вінниця, Слов’янськ, Хмельницький, Івано-Франківськ, Умань, Чернівці, Полтава) і зарубіжних виданнях (Чехія, Болгарія, Польща, Казахстан, Росія, Азербайджан).

Керівництво аспірантами:

Організаційна робота

Член вченої ради фізико-математичного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. З червня 2015 р. – завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки.

Завантажити список публікацій