Хоменко Алла Василівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Службова адреса: вул. Остроградського, 2, каб. 209.

Службовий телефон: 2-56-95

e-mail: pnpu.pedagogika@gmail.com

Трудова і професійна діяльність

З 1984 по 1989 рік навчалася на педагогічному факультеті Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка, який закінчила з відзнакою. По закінченні продовжила викладацьку діяльність у загальноосвітніх школах м. Полтави, поєднуючи її з виконанням обов’язків методиста міського методичного кабінету. За цей період була атестована як ”учитель вищої категорії” і отримала звання ”учитель-методист”.

З 1995 року працювала на посаді старшого викладача кафедри педагогіки і психології початкового навчання, викладаючи курси загальної, вікової та педагогічної психології.

З 1998 року по 2002 рік навчалася в аспірантурі Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. У 2006 році на засіданні спеціалізованої вченої ради у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова (м. Київ) була успішно захищена дисертація на тему „Формування особистісно орієнтованих відносин учителя і учнів у виховному процесі загальноосвітньої школи першого ступеня” (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Бойко Алла Микитівна).

Навчальна і методична робота

З 2002 року працює на кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки університету, де викладає курси: ”Інтегрований курс теорії та історії педагогіки”, ”Методика виховної і соціально-педагогічної діяльності вчителя”, ”Персоналії в історії національної педагогіки”; здійснює кваліфіковане керівництво курсовими і бакалаврськими кваліфікаційними роботами, педагогічною практикою студентів III, IV і V курсів.

Наукова робота

З 2013 року – докторант кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Тема докторської дисертації: ”Виховання особистості в історії вітчизняної теорії і практики XX століття: концепції і парадигми”.

Має понад 70 опублікованих наукових праць, учасник програм госпдоговірної тематики. Керівник наукової творчої групи студентів історичного факультету, результати досліджень яких публікуються у кафедральному часопису ”Дидаскал”. За результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з педагогіки (2008 р.) робота О. Лук’яненко стала переможницею і відзначена дипломом I ступеня.

Організаційна робота

Відповідальна за методичну роботу кафедри загальної педагогіки та андрагогіки.

Завантажити список публікацій