Фазан Василь Васильович

Доктор педагогічних наук, доцент 

Контактна інформація:

Службова адреса: вул. Остроградського, 2, каб. 209.

Службовий телефон: 2-56-95

e-mail: pnpu.pedagogika@gmail.com

Трудова і професійна діяльність

З вересня 2002 р. і до цього часу працює у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка на кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки (з 2012 р. – доцент кафедри загальної педагогіки та андрагогіки).

У 2004-2008 рр. навчається в аспірантурі заочного відділення Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

У 2009 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 44.053.01 у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка успішно захистив кандидатську дисертацію за темою “Вивчення педагогіки у вищих навчальних духовних закладах України (початок ХІХ ст. – 20 рр. ХХ ст.)” (Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Бойко А. М.).

У 2012 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки.

З 2011 р. навчається в докторантурі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

Навчальна і методична робота

Проводить лекційні, семінарські і практичні заняття з навчальних дисциплін: “Основи християнської педагогіки”, “Християнська етика”, “Персоналії в історії української педагогіки”.

Наукова робота

Коло наукових інтересів: “Просвітницька діяльність Лавр”, “Релігійна педагогіка”.

Автор близько 100 публікацій, серед яких навчально-методичні посібники, 5 наукових праць у зарубіжних виданнях (Чехія, Болгарія, Польща, Росія, Казахстан, Азербайджан).

Керівництво аспірантами

О. Корж.

Завантажити список публікацій