Бойко Алла Микитівна

Доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри загальної педагогіки та андрагогіки,
завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки,
член-кореспондент НАПН України

Контактна інформація

Службова адреса: м. Полтава, вул. Остроградського 2
Службовий телефон: 2-56-95
e-mail: pnpu.pedagogika@gmail.com

Трудова і професійна діяльність

Працює в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка з 1979 р. Вона відомий в Україні вчений у галузі теорії та історії педагогіки, висококваліфікований викладач вищої школи, організатор науки. Член-кореспондент НАПН України (1995), доктор педагогічних наук (1991), професор (1992), Заслужений діяч науки і техніки України (2001).

Працювала вчителем, директором Полтавського інституту післядипломної педагогічної освіти. 24 роки є завідувачем кафедри загальної педагогіки та андрагогіки. Із 14 членів кафедри – 12 к.п.н., 2 д.п.н, 10 дисертацій членів кафедри захищено під науковим керівництвом А. М. Бойко. Студенти знають і люблять педагогіку, виборюють призові місця на всеукраїнських олімпіадах і конкурсах. На кафедрі функціонує докторантура й аспірантура, у даний час – 3 докторанти і 14 аспірантів, видається 2 наукових часописи. Під керівництвом Алли Микитівни успішно виконується фундаментальна держбюджетна тематика.

З 1998 р. по 2004 р. А. М. Бойко працювала проректором із наукової роботи університету. За цей час під її керівництвом було відкрито докторантуру, розширено аспірантуру, актуалізовано держбюджетну тематику (12 тем), створено студентську наукову асоціацію, об’єднання молодих учених, започатковано 5 ліцензованих Вищою атестаційною комісією України фахових видань.

Навчальна і методична робота

Дисципліни, які викладає:

Головний редактор рекомендованого Міністерством освіти і науки України для вищих педагогічних навчальних закладів України підручника в двох частинах з педагогіки:

Головний редактор підручника:

Наукова робота

А. М. Бойко автор 502 наукових праць, із них 54 одноосібних і колективних монографій, підручників та посібників. На всеукраїнському конкурсі навчальної книги вона була відзначена грантом Дж. Сороса. Нею започатковано новий ключовий напрям у педагогічній науці – «Формування в навчально-виховних закладах України системи суб’єкт-суб’єктних відносин співробітництва і співтворчості», обґрунтовано варіативну концепцію багаторівневої загальнопедагогічної підготовки вчителів, розроблено нову особистісно-гуманістичну парадигму виховання і засоби її реалізації на практиці.

Аллою Микитівною створено дієву наукову школу «Гуманізація в навчальних закладах України педагогічно доцільної взаємодії учнів і вчителів, студентів і викладачів», під її керівництвом підготовлено 35 кандидатських і докторських дисертацій. Готуються до захисту 4 докторські дисертації: “Благодійна діяльність жінок у галузі освіти України (ХVІІ–ХVІІІ століття)” (к. пед. наук, доц. О. Ю. Ільченко), “Просвітницько-виховна діяльність Лавр як духовних осередків на Українських землях (ХVІІІ – початок ХХ століття)” (к. пед. наук, доц. В. В. Фазан), “Проблема виховання особистості в історії вітчизняної теорії і практики ХХ століття: концепції і парадигми” (к. пед. наук, доц. А. В. Хоменко), “Розвиток автономії вищої освіти навчальних закладів України (ХІХ – ХХ ст.)” (к. пед. наук, доц. В. М. Мокляк).

Науково обґрунтовано процес упровадження педагогічних інновацій у практику. Вона є головою спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій – К. 44. 053. 01. Досвід наукової школи А. М. Бойко узагальнено Міністерством освіти і науки України, удостоєно диплома Міжнародного освітнього фонду імені Ярослава Мудрого.

Алла Микитівна має галузеві нагороди: орден княгині Ольги, медаль «Трудова слава», медаль К. Д. Ушинського, медаль Г. Г. Ващенка, нагрудний знак «За наукові досягнення», знак «Відмінник народної освіти», орден Почаївської Божої матері, грамоти різних рівнів.

Організаційна робота

А. М. Бойко – заступник головного редактора збірника наукових праць «Педагогічні науки» і головний редактор наукового студентського часопису «Дидаскал». Протягом 25 років нею здійснюється результативне керівництво виконанням фундаментальної держбюджетної наукової тематики, вчений-експериментатор.

Завантажити список публікацій