Москаленко Олександр Миколайович

кандидат педагогічних наук, асистент

Контактна інформація

Службова адреса: 36003, м. Полтава, вул. Остроградського,2

Телефон кафедри: (05322)54-55-44

e-mail: kafedra_mai@ukr.net

Трудова і професійна діяльність

У 2007 році закінчив фізико-математичний факультет Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, отримавши кваліфікацію вчителя математики та основ інформатики. 2007 – 2008 рр. навчався у магістратурі на фізико-математичному факультеті Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, по закінченні якої працює на посаді вчителя фізики та інформатики у Нижньомлинській середній школі І-ІІІ ступенів Полтавського району.

Того ж 2008 року стає аспірантом кафедри педагогічної майстерності Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, де працює над науковою роботою на тему «Розвиток педагогічного краєзнавства Полтавщини (кінець ХІХ – ХХ ст.)».

З 2010 р. – асистент кафедри математичного аналізу та інформатики Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

В 2014 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Розвиток педагогічного краєзнавства Полтавщини (кінець ХІХ – ХХ ст.)» зі спеціальності 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки».

Навчальна і методична робота

Викладає історію математики, інформатику, методи обчислень та чисельні методи, а також керує написанням курсових робіт.

Наукова робота

Автор понад 20 наукових публікацій, у тому числі 5 статей у вітчизняних фахових наукових виданнях та одна у зарубіжних.

Організаційна робота

Куратор академічної групи.

Завантажити список публікацій